Zhitomir, Zhytomyrs'Ka Oblast', Ukraine

Zhitomir, Zhytomyrs'Ka Oblast', Ukraine

Zhitomir