Volzhsky, Volgograd Oblast

Volzhsky, Volgograd Oblast

Volzhskiy