Trois-Palis, Poitou-Charentes, France

Trois-Palis, Poitou-Charentes, France

Trois-Palis