Słomkow Suchy, Sieradz, Poland

Słomkow Suchy, Sieradz, Poland

Słomkow Suchy