Shoufeng, T'Ai-Wan, Taiwan

Shoufeng, T'Ai-Wan, Taiwan

Shoufeng