Santo Franciscu Di L'Aglientu, Sardegna, Italy

Santo Franciscu Di L'Aglientu, Sardegna, Italy

Santo Franciscu di l'Aglientu