Radhimë, Vlorë, Albania

Radhimë, Vlorë, Albania

Radhimë