Plaza de los Fundadores

Plaza de los Fundadores
, 37000
San Luis Potosi