Olavshallen

Olavshallen
Kjøpmannsgata 44, 7011
Trondheim