Náousa, Kikladhes, Greece

Náousa, Kikladhes, Greece

Náousa