Mazyr, Homyel'Skaya Voblasts', Belarus

Mazyr, Homyel'Skaya Voblasts', Belarus

Mazyr