Łopuszka Wielka, Przemyśl, Poland

Łopuszka Wielka, Przemyśl, Poland

Łopuszka Wielka