Hala Częstochowa

Hala Częstochowa
ul. Żużlowa 4, 42-202
Czestochowa