Gomel, Vitsyebskaya Voblasts', Belarus

Gomel, Vitsyebskaya Voblasts', Belarus

Gomel