Givat Haim, Hamerkaz, Israel

Givat Haim, Hamerkaz, Israel

Givat Haim