Euxenita, Minas Gerais, Brazil

Euxenita, Minas Gerais, Brazil

Euxenita