Bois, Poitou-Charentes, France

Bois, Poitou-Charentes, France

Bois