BKHUP Co-Working Space

BKHUP Co-Working Space
Tầng 3, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng
Hanoi