Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, 31-123
Kraków

Upcoming Events At Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 04 February , Sunday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 21 January , Sunday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków