Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, 31-123
Kraków

Upcoming Events At Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 21 October , Saturday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 14 November , Tuesday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 23 October , Monday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków