Zostań projektantem samochodu przyszłości - edycja II

Szanowni Klienci!

Powracamy do Was z konkursem „Zostań projektantem samochodu przyszłości” – edycja II. Już w kwietniu wraz ze swoim projektantem będziesz mógł stworzyć prototyp auta, który kto wie może będzie zrealizowany w przyszłości! Konkurs będzie zrealizowany w 2 turach, które odbędą się w dniach

22/29-04-2018 (termin udziału będzie zależeć od rejestracji zgłoszenia).


Weekend to idealny moment na spędzenie wolnego czasu ze swoimi pociechami. Zachęcamy wszystkie rodziny do udziału w naszym konkursie!

REGULAMIN KONKURSU BUDOWANIA Z KLOCKÓW LEGO
„Samochodu przyszłości”


Nazwa konkursu: „Zostań projektantem samochodu przyszłości”


I. ORGANIZATOR

Organizator: SKODA PHU Edward Buława

Dodatkowo w konkursie udział biorą:
Prowadzący: Naukowy Zawrót Głowy
Fundator nagród: PHU Edward Buława 37-464 Stalowa Wola, Agatówka ul. Dębowa 2
Patronat: Prezydent Miasta Stalowej Woli

II. CELE KONKURSU
• Spędzenie kreatywnie wolnego czasu dzieci w wieku od 5 do 12 lat razem z rodzicami
lub opiekunami w okresie ferii zimowych na Podkarpaciu.
• Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez kreatywne budowanie z klocków LEGO na określony temat.
• Rozwijanie zdolności manualnych dzieci.
• Budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat, zamieszkałych na terenie miasta Stalowej Woli i okolic.
• Dziecko biorące udział w konkursie musi być pod opieką rodzica lub wskazanego przez rodziców opiekuna.
• Konkurs trwa od 22.04.2018 do 12.05.2018.
• Udział w konkursie ma charakter edukacyjny.
• W konkursie dane dziecko może wziąć udział tylko raz.
• Podczas trwania konkursu możliwa jest pomoc rodzica / opiekuna przy budowie pojazdu razem z dzieckiem, przy czym jeśli jest więcej chętnych do pomocy danemu dziecku, możliwa jest zmiana rodziców / opiekunów w trakcie konkursu. Przy dziecku jednak
w danym momencie może pomagać tylko jedna osoba.
• Przy rodzicach posiadających więcej dzieci możliwe jest ponowne uczestnictwo rodzica, jednak godziny uczestnictwa poszczególnych dzieci muszą być inne.

IV. SPOSÓB REJESTRACJI
• Rejestracja uczestników odbywa się poprzez zgłoszenie pod nr tel. 573 174 867.
• Po rejestracji przedstawiciel salonu zadzwoni to osoby zgłaszającej w celu zapisania uczestników na konkretny cykl konkursu (godzina, dzień).
• Wybór godziny i dnia ustala pracownik salonu ze względu na ograniczoną liczbę osób
w danym cyklu.
• Rejestracja uczestników odbywa się do dnia poprzedzającego dany cykl konkursu.
• Potwierdzeniem rejestracji jest udzielenie przez pracownika salonu terminu i godziny uczestnictwa w konkursie.

V. OPIS KONKURSU
• Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednego projektu „samochodu przyszłości” z klocków LEGO w czasie i miejscu wskazanym przez organizatora konkursu.
• Czas jednego cyklu zabawy to 2 godziny zegarowe, z czego czas podzielony jest na następujące części:
o 30 min – czas przeznaczony na przywitanie organizatorów z uczestnikami konkursu
i wyjaśnienie zasad konkursu,
o 60 min – czas przeznaczony na budowę samochodu przyszłości,
o 15 min – czas przeznaczony na ocenę wszystkich projektów wykonanych przez dzieci w danym cyklu,
o 15 min – czas przeznaczony na podliczenie punktów i wyłonienie zwycięzcy danego cyklu konkursu.
• Liczba osób biorących udział w danym cyklu ograniczona jest do 10 uczestników (dzieci) + jedna osoba pomagająca danemu dziecku w projekcie.
• Po odbyciu się poszczególnych cyklów konkursu, w dniach 22 oraz 29 kwiecień 2018 zwycięskie prace zostaną zaprezentowane mailowo wszystkim uczestnikom konkursu.
• Głosowanie odbędzie się poprzez oddanie głosów przez uczestników konkursu na wybrane najlepsze prace (głosy będą oddawane mailowo).
• Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzyma największą liczbę głosów.

VI. NAGRODY GŁÓWNE DLA DZIECI

I Miejsce – Duży Zestaw Klocków Lego (wartość zestawu to 300 zł)
II Miejsce – Średni Zestaw Klocków Lego (wartość zestawu to 200 zł)
III Miejsce – Mały Zestaw Klocków Lego (wartość zestawu to 100 zł)

Nagroda Główna dla rodziców / opiekunów biorących udział w konkursie.
Główną nagrodą dla rodziców / opiekunów dziecka, które otrzyma pierwsze miejsce będzie bezpłatne wypożyczenie auta z dostępnej gamy modeli fundatora nagród (samochód zostanie przekazany z pełnym bakiem paliwa – koszt paliwa pokrywa fundator nagrody). Samochód będzie wypożyczony na zasadzie wynajmu na dowolny weekend w miesiącu maju lub czerwcu 2018 r. Odbiór i zwrot auta będzie odbywał się w miejscu i godzinach ustalonych przez fundatora nagrody. Szczegółowy regulamin wynajmu auta znajduję się u fundatora nagród.
VII. SKŁAD JURY KONKURSU
• I Etap
Jury – rodzic / opiekun dziecka, pomagający przy budowie samochodu przyszłości w trakcie trwania konkursu.
Jeśli podczas konkursu dziecku pomagali rodzice / opiekunowie na zmianę, to jako Jury dedykowana jest osoba, która jako pierwsza pomagała dziecku.
• II Etap
Po zakończeniu konkursu, zdjęcia 6 finałowych prac zostaną wysłane mailowo do wszystkich uczestników wydarzenia. Osoby te będą głosować na najlepszą pracę. Jury (uczestnicy konkursu) będą mogli oddać 3 głosy w skali ocen od 1-3 (Punktacja nie może się powielać).
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zdobyła największą liczbę punktów. Przewidziane są nagrody dla 3 najlepszych prac. Dodatkowo zdjęcia finałowych prac wraz z relację z wydarzenia zostaną umieszczone na FACEBOOK SKODA STALOWA WOLA.

VIII. KONTAKT
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:

PHU Edward Buława
Ul. Dębowa 2
37-464 Agatówka, k / Stalowej Woli
Dział Handlowy tel. 15 842 88 31.
Mail: sekretariat@bulawa.pl

Dni trwania konkursu:
22.04.2018 r.
29.04.2018 r.

Godziny trwania konkursu:
10 00 – 17 00

IX. PREZENTACJA PRAC
Pracę dziecka, która zwycięży dany cykl – danego dnia, będzie można obejrzeć na żywo
w salonie Skody, w firmie PHU Edward Buława. Modele będą dostępne do oglądania
w godzinach pracy salonu, zaraz po zakończeniu konkursu. Dodatkowo dokumentacja fotograficzna będzie dostępna na FACEBOOK SKODA STALOWA WOLA. Zdjęcia na profilu będą dostępne po zakończeniu drugiego cyklu zmagań w konkursie.


X. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – I etap
Jury wybierze najciekawszą pracę spośród uczestników biorących udział w danym cyklu konkursu, ilustrującą najlepiej temat przewodni „samochód przyszłości”.
Kryteria oceny:
• wygląd zewnętrzny,
• estetyka,
• kreatywność,
• pomysłowość.
Ocena końcowa danego modelu odbywa się w skali od 1 do 10, z czego 10 punktów jest zarezerwowane dla dziecka osoby, która ocenia model.
Przykład: Pan Kowalski ma do dyspozycji punkty od 1 do 9 z tego względu, że jego dziecko ma przyznane obligatoryjnie 10 przez siebie.

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – II etap
Ocenianie odbywać się będzie za pomocą głosowania mailowego.
Głosy można oddawać do dnia 11.05.2018 r. do godziny 18.00.

XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2018 roku o godzinie 12 00
w salonie Skody, w firmie PHU Edward Buława. 37-464 Agatówka, ul. Dębowa 2.

XIII. UWAGI DODATKOWE
• Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
• Osoby kupujące polubienia lub pozyskujące je w nieuczciwy sposób zostaną wykluczone z konkursu.
• W celu umożliwienie kontaktu z uczestnikami konkursu wymaga jest zgoda na przetwarzanie danych adresowych na zasadach przedstawiony przez f

▼ Show More Information

Dębowa 2 , Agatówka, 37-464
Stalowa Wola
22 April , Sunday 10:00

More Events Nearby

 26 October , Friday
 Port Kultury, Sandomierz