Živé It projekty 2018

Prezentácia výstupov vytvorených v rámci predmetu Tímový projekt inžinierskeho štúdia študijného programu Informatika. Prezentácia sa uskutoční v univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach.

Vstup pre verejnosť je voľný.

V rámci programu bude odprezentovaných 38 projektov vytvorených spolu

176 študentmi 1. ročníka Ing. štúdia pod vedením mentorov zo spoločností, z Katedry počítačov a informatiky v Košiciach a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Inštrukcie pre študentov a program: https://kpi.fei.tuke.sk/sk/zaverecna-prezentacia-timovych-projektov-2018 .

▼ Show More Information

Letná 9, 042 00
Kosice
24 January , Wednesday 14:00

More Events Nearby

 02 January , Wednesday
 Lacnejsie nez heureka, Kosice