Žádost všem vládám světa, aby v OSN vyvolaly rezoluci

Bližší info a ODKAZY na podobné stránky:
http://www.25000.cz/odkazy.htm
PŘIDEJTE SEM CO NEJVÍCE PŘÁTEL. Petici můžete podepsat zde: http://www.petice24.com/pro_rezoluci_osn_o_porusovani_lidskych_prav_vcetne_v_exekucich. Následující dopis mohou podepsat i organizace a skupiny. Více na: www.hrorg.org (Human

Rights Organization) https://www.facebook.com/groups/623395071073325/ Otevřený dopis českých občanů, skupin a organizací hájící jejich zájmy (v mírně pozměněných formách) našim politikům, státním a nestátním organizacím, médiím, v angličtině pak hlavám cizích států, OSN, mezinárodním organizacím pro lidská práva, cizím médiím, atd. Šířeno ve spolurpáci se servery: www.hrorg.org, www.25000.cz a www.SvobodnaTelevize.cz

Vážené dámy a pánové,

Žádáme o pomoc, potrestání viníků a o nápravu ohledně porušování lidských práv v České republice a jejího souvisejícího úpadku, za což jsou zodpověděny polistopadové režimy a státy jako Německo, jiné EU státy a USA. Tyto státy proto, že americká CIA a německé BND se po listopadu maximálně zaměřily na východní Evropu a Německo si z ČR udělalo kolonii. Bez podpory německého tisku, by se okradení země a národa nemohlo nikdy stát a ohledně Ameriky jejich velvyslanec, tady spolupracovník CIA, patřil mezi vlastníky TV Nova a bez její podpory by se to také stát nemohlo. TV Nova a německá média se nejvíce podílely i na morálním úpadku země.

Ohledně dodržování lidských práv podepsaly Československo a Česká republika řadu mezinárodních smluv, které jsou součástí Ústavního pořádku, stojí tedy nad českými zákony a pokud jsou přísnější než Ústava, či její Listina základních práv a svobod, stojí nad Ústavou.

Minulý socialistický režim byl kritizován pro porušování lidských práv v Československu, bohužel stejnými lidmi a subjekty, které jsou zodpovědné za mnohem vyšší současné porušování těchto práv. Jedná se mimo jiné o členy Charty 77, jako např. Václava Havla, Karla Schwarzenberga a Alexandra Vondry.

Československo podepsalo mimo jiné následující mezinárodní smlouvy o lidských právech:
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Jedná se o celosvětové Mezinárodní pakty, vyhlášené v našem zákoníku pod č. 120/1976 Sb. Tyto pakty zavazují ne jen ČR, ale také ostatní státy, které je podepsaly a tím se zavázaly, že budou formou mezinárodní spolupráce tato práva pomáhat prosazovat i v jiných zemích paktu. Pakty zavazují státy k následujícímu, jinak porušují Ústavní pořádek, tedy právo nejvyšší:
Rozvoj kultury
Rozvoj vzdělání
Plná zaměstnanost
Rozvoj vědy
Rozvoj morálky
Rovná práva všech
Ochrana soukromého života
Hospodářský rozvoj
Sociální rozvoj
Uspokojivé pracovní podmínky
Spravedlivá mzda
Právo na slušný život pro zaměstnance a rodiny
Zdravotně nezávadné pracovní podmínky
Právo na byt pro každou rodinu
Neustálé zlepšování životních podmínek.
Rozvoj školského systému
Zlepšování materiálních podmínek vyučujících
Soukromé školy musí mít přinejmenším stejnou akademickou úroveň jako státní
Zákaz otroctví a nevolnictví

Co je podstatné je to, že stát musí tyto hodnoty navyšovat. Polistopadové režimy ne jenom, že je nenavyšovaly, přímo je odbouraly. Přitom neustále kritizovaly jiné státy, které tyto hodnoty navyšovaly, pro porušování lidských práv, když náš stát sám byl nejvyšším viníkem. Příklady:
Za socialismu otroctví neexistovalo, dnes jsme v % otroků v populaci na prvním místě v Evropě. Máme jich téměř 40.000, viz globalslaveryindex.org. Média o tomto problému mlčí, takže lidé o něm ani neví.
Exekuce jsou dle těchto paktů a zbytku Ústavního řádu, a zákonů, které vyžadují, aby rozsudky nebyly v rozporu s dobrými mravy, nelegální.
Justiční mafie nesmí existovat, přitom je podporovaná státem. O tom se nikde nepíše.
Kajínek byl odsouzen nelegálně, bez řádných důkazů.
Spravedlivá mzda? Příklad: Ve Švýcarsku je minimální mzda 80.000 Kč měsíčně, v ČR je to 8.500 Kč, přitom hrubý domácí produkt na zaměstnance je ve Švýcarsku jenom asi 3x vyšší než u nás. Takže naše minimální mzda by měla být kolem 25.000. Z toho vyplývá, že o 2/3 platu je pracující v ČR okrádán.
Bezdomovství je nelegální

Ukázky navýšení porušování lidských práv po listopadu, o čemž média mlčí, hodnoty jsou přibližné:

10x horší v ČR
· Bezdůvodná trestná řízení, strašení nevinných osob policií a soudy, tvorba falešných důkazů policií ve snaze dokázat neexistující trestnou činnost těm, kteří kritizují justiční a jiné státní mafie. Média o tom mlčí, prakticky nikdo o tom neví.
· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitelství, to kryje Ministerstevo spravedlnosti
· Porušování lidských práv soudci, vedeními soudu, PČR, státním zastupitelstvím, Ministerstvem spravedlnosti
· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy svých členů
· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů proti němu, nevinný člověk

100x horší v ČR
· korupce
· střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává dotace miliardové.
· Lidé si nejsou rovní – imunita oligarchů, politiků a soudců. U politiků je nejvyšší na světě.
· Cizí a česká kolaborující média jsou zodpovědná za morální a jiné úpadky, za to, že z ČR byla vytvořena kolonie, za to, že máme vlády, které jsou mnohem horší než za protektorátu, že dovolily protinárodní organizaci Sudetoněmeckému landsmanschaftu sídlit v Praze. Lidská práva byla silně porušována cizími médii jako např. TV Nova či MF DNES a Lidovými novinami v době cizího vlastnictví.
· Imunitou politiků a soudců – u nich je imunita neoficiální a je nezákonně zaštítěná PČR, státním zastupitelstvím, vedeními soudů, a Ministerstvem spravedlnosti
· Vlastizrádné činy politiků – rozdělení ČSFR, prolomení Benešových dekretů
· Ustanovování opatrovníků u soudu, ti pracují pro protistranu. Jsou ustanovováni duševně zdravým osobám, které uvádí pravdivou kritiku režimu, proto aby soudy prohráli. Ve státě z justiční mafií lze zařídit vše.

1000x horší v ČR
· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, sociálního pokroku
· Exekutoři – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

10.000x horší v ČR
· Otroctví - v % otroků v populaci jsme na prvním místě v Evropě, jedná se o téměř 40.000 lidí. Většina lidí vůbec neví o co se jedná, protože média o tom mlčí.

Jelikož činy polistopadových politiků jsou nezákonné, protiústavní, vlastizrádné, žádáme o následující:
Odstoupení všech politiků, kteří se na zradě našeho národa podíleli
Prokázání u všech zbohatlíků, že majetku dosáhli legálně
Aby média, včetně veřejnoprávních a Babišových a Bakalových dávala prostor těm politkům, politickým stranám a organizacím, které co se děje ve státě pravdivě kritizují a aby zveřejnila tento dokument a řádně se mu věnovala
Aby byly povolena národní referenda, s minimálními restrikcemi
Potrestání viníků za to, co se po listopadu v ČR dělo a děje
Vedení co nejvíce neutrální zahraniční politiky
Okamžitě napravit porušování lidských práv
Odsoudit exekutory a soudce, kteří se podíleli na exekucích, přestože porušují lidská práva, jak jsou specifikovaná v Ústavním řádu, mimo jiné řadou mezinárodních smluv, a jsou v rozporu s dobrými mravy, což je nelegální. Exekutoři chrání zájmy cizích bank, které u nás v době recese díky exekutorům prosperovaly, přitom v ostaních zemích šly jejich zisky na minimum.
Okamžitě vyhlásit dluhovou amnestii pro oběti exekucí, všechny exekuce budou zastaveny
Vyvlastnit majetek exekutorů a odškodnit oběti exekucí
Zavést ochranné mechanismy proti exekucím jaké jsou na západě, také aby byly přiměřené poplatky
Nikdo nesmí být souzen pokud mu není doručena žaloba
Nestačí, aby soud někomu vhodil obálku do schránky, musí mu ji doručit, jestli to nejde poštou, může mu ji doručit městská policie.
Nikomu nesmí být provedena exekuce, pokud to neprojde soudním řízením, s minimálními poplatky
Soukromí exekutoři budou zrušeni.
Zavedou se soudy malých pohledávek s minimálními polatky, kde mohou dělat soudce zkušení advokáti a souidící se strany tam advokátem zastoupeni nebudou, jako v USA
U ostatních soudních řízení bude porota, jako v USA.
Okamžitě vyčistit soudy od justiční mafie
Zavést efektivní protikorupční metody
Zamezit tunelům a vést pronárodní politiku. Zavázat se pro to, aby byly co nejdříve všechny platy navýšeny o 16.500 a důchody o 6.500 měsíčně, což je možné tím, že budou uzavřeny všechny tunely, od justiční mafie po daňové ráje a anonymní akcie, od Vietnamu, přes Ukrajinu a Kypr až do Německa a na Bahamy.
Přestat kritizovat Rusko a Čínu, protože by nám Rusko mohlo dodávat levněji ropu a plyn a Čína by nám zde, v centru Evropy, mohla pomoci vytvořit hospodářskou mocnost a pomoci s maximálním navýšením životní úrovně.
Pomáhat našim občanům, jako to dělají jiné státy, když jim jsou bezdůvodně v západních státech EU zabavovány děti, když byly vylákány do zahraničí za prací a potom uvězněny jako prostitutky v bordelech.
Napravit naše školství na akademickou úroveň, která byla před listopadem
Zdanit více chemickou stravu a jiné škodlivé produkty a jejich producenty či importéry, dotovat oraganickou stravu a produkty, producenty a importéry zdravých a prospěšných produktů a služeb.
Všichni musí platit daně. V USA, když je podezření, že večerka neplatí daně, pokladní je nahrazen na týden státním zaměstnancem aby se zjistilo, o kolik byl stát okraden, vynásobí se to 52 a počtem let a musí se to s pokutou vrátit. V USA se většinou jedná o asijské provozovatele. Je nutno zavést stejný systém u nás, bez ohledu na národnost, barvu pleti, atd. Nediskriminovat!
Zamezit emigraci nádeníků, zlodějů, mafiánů, prodavačů, atd. Zvýhodnit emigraci odborníků.
Cizinci, kteří se podílí v šíření drog budou mít zabavený majetek a budou i s rodinami vyhoštěni, jako v USA.
Anulovat církevní restituce. V Maďarsku a Polsku proběhly také, ale v 10-15x nižších částkách na obyvatele. Navíc církevní restituce prolomily Benešovy dekrety.
Začít trestní stíhání se Sudetoněmeckým landsmanschaftem pro porušování našich zákonů. Vyhoštění Němců po válce proběhlo řádně dle Postupimských dohod a jednalo se mimo o odškodnění Německem za zločiny, kterých se na naši vlasti a jejích občanech dopustili.
Vést trestní řízení se všemi, kteří mají kontakty s Landsmanschaftem, který po válce založily nacisté, především Hitlerovi špioni v předválečném Československu a potom Landsmanschaft vedli.
Odvolat z vlády všechny, kdo mají s Landsmanschaftem vřelé vztahy.
Změnit název pražského letiště zpět na Ruzyň
Přejmenovat tunel Blanka na Tunel Václava a Lívie Klausových
Začít trestní řízení pro korupci za to, že Klaus mladší dostal od státního podniku ČEZ 100.000.000 Kč.
Odvolat Lívii Klausovou z postu velvyslankyně na Slovensku mimo jiné pro její účast ve správní radě ČEZu a za to, co její mažel provedl
Pořádat referendum o znovuobnovení Československa, což by pomohlo anulovat jisté prodeje našeho majetku, privatizace a restituce, protože rozdělení nebylo zákonné a podílely se na něm koloniální, ne vlastencké vlády a politici, které rozdělení odhlasovali se dopustili vlastizrady.

Tento, dokument, v mírně pozměněné formě, bude zasllán všem cizím vládám, od kterých budeme žádat, aby v OSN vyvolaly rezoluci pro porušování lidských práv v ČR, nebo ji alespoň podpořily.

Vytvořeno ve spolupráci a šířeno následujícími servery:
www.hrorg.org (lidská práva)
www.25000.cz (tvořící se mohutná strana pro urychlené navýšení minimální mzdy na 25000 Kč měsíčně tím, že se zavřou všechny tunely a povede se pronárodní politika)
www.SvobodnaTelevize.cz (bez cenzury - v produkci jsou současně nezávislé televizní programy na toto téma)

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/623395071073325/ (Human Rights Organization)
https://www.facebook.com/groups/269613656548003/ (strana 25000.cz)
https://www.facebook.com/groups/762417567105618/ (Svobodná Televize)

Petice: http://www.petice24.com/pro_rezoluci_osn_o_porusovani_lidskych_prav_vcetne_v_exekucich

Parlamentní listy: www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=31426

Bližší informace: TomanJoseph@gmail.com

Jelikož je zde komunikováno emotivně, berte vše, co je napsáno jako podezření či bulvární, umělecký či surrealistický pohled na věc v době napsání, nikoli jako skutečnost či realitu. Ověřte si fakta. Jestli je zde kdokoli či cokoli ukázáno negativně, berte to jako sarkasmus, nikoli pravdivý pohled či popis. To platí pro všechny současné, minulé i budoucí komunikace.

▼ Show More Information

adress is not specified
10 February , Saturday 00:00