ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY. OPOLE

W trakcie szkolenia posługujemy się studium przypadku i technikami diagnostyczno - terapeutycznymi, które można wykorzystać zarówno w indywidualnym kontakcie terapeutycznym z dzieckiem jak i w pracy psychologa i pedagoga szkolnego. Posługując się studium przypadku powiemy jak rozpoznawać symptomy, dobierać

metody pracy oraz możliwości pomocy dziecku, jego rodzicowi i nauczycielowi.


zakres merytoryczny
zaburzenia psychosomatyczne u dzieci związane ze stresem szkolny
odmowa chodzenia do szkoły - dynamika rozwoju fobii szkolnej
praca z dzieckiem odmawiającym chodzenia do szkoły - model wsparcia ze strony szkoły i domu
zachowania, które mogą być objawem zaburzeń lękowych i ... łatwo pomylić je np. z opozycyjnością
nadopiekuńczość - przekaz lęku w rodzinie dziecka
lęk separacyjny
techniki pracy z lękiem (elementy bajkoterapii, techniki projekcyjne, behawioralne, praca z systemem rodzinnym)

8 godzin dydaktycznych
uczestnicy otrzymują matreiały i zaświadczenia
120 zł / osoba
zapisy firmaset@gmail.com
szczegóły na www.set.edu.pl w zakładce weekendowe

▼ Show More Information

Opole powstańców Sląskich 26/2
adress is not specified
27 February , Saturday 10:00