XXIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów - Bodzentyn

Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. Suchedniów – Bodzentyn powstał dla uczczenia i utrwalenia pamięci czynu niepodległościowego miast Suchedniów i Bodzentyn. Łączyła je determinacja i hasło „Równość – Wol-ność – Niepodległość”. W noc z 22 na 23 stycznia 1863r. wyszli z Suchednio-wa Powstańcy

uzbrojeni w strzelby myśliwskie, szable i kosy. Oddział Suche-dniowski w liczbie 400 osób zorganizowali bracia Dawidowiczowie , na szlak boju wymaszerowali pod dowództwem braci Wędrychowskich. Celem ich ataku był garnizon żandarmerii Rosyjskiej w Bodzentynie. Ich partyzancka wojna z najpotężniejszym wówczas mocarstwem świata trwała prawie rok. Niewielu żołnierzy powróciło do domów, ponieważ zostały one w odwecie za udział w powstaniu spalone podczas pacyfikacji Suchedniowa. Wysiłek tych ludzi nie poszedł na marne; wynikiem Powstania stał się powiew wolności przeradzający się w gorący patriotyzm pokoleń Polaków, który w konsekwen-cji stworzył czyn 1914 roku – zalążek własnej armii, a następnie Niepodle-głość Ojczyzny.

▼ Show More Information


Suchedniów
23 January , Saturday 08:00

More Events Nearby