Xuất ngũ đợt 1 năm 2018

Quân nhân nhập ngũ tháng 2 năm 2016 hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương

▼ Show More Information

Cả nước
adress is not specified
26 January , Friday 08:00