WYSTAWA: Po co wojny są na świecie | EXHIBITION: Why We Have Wars

Wystawa „Po co wojny są na świecie” to prezentacja twórczości czternastu artystów-outsiderów zmagających się w swojej sztuce z palącymi pytaniami współczesności.

Kim są outsiderzy? To osoby działające poza obiegiem sztuki współczesnej – nieposiadające wykształcenia artystycznego, niezwiązane zawodowo

z instytucjami, rynkiem i konwencjami „świata sztuki”. Postawa tych artystów wyróżnia ich także w szerszym krajobrazie tak zwanej sztuki nieprofesjonalnej w Polsce, gdyż tworzenie jako wyraz sprzeciwu i niezgody stanowi tu raczej wyjątek niż regułę. To wreszcie outsiderzy w klasycznym sensie tego słowa – indywidualiści, postrzegani często jako „inni” (czasem z powodu niekonwencjonalnego sposobu życia, czasem niepełnosprawności i choroby), niekiedy wręcz żyjący na społecznym marginesie (bezdomni czy izolowani w zakładzie karnym). Prezentowanych twórców łączy więc przede wszystkim ich odrębność i niezależność artystycznych koncepcji.

Na wystawie znajdą się bezpośrednie komentarze polityczne i społeczne, dzieła odnoszące się do sytuacji bytowej i egzystencjalnej, a także bardziej intymne głosy, nawiązujące do kwestii tożsamości i miłości.

Więcej informacji: http://artmuseum.pl/pl/wystawy/po-co-wojny-sa-na-swiecie

Kuratorki: Katarzyna Karwańska, Zofia Płoska

***

The exhibition “Why We Have Wars” presents works by fourteen artists-outsiders who confront the urgent questions of the contemporary times.

Who are outsiders? They are people who operate outside the contemporary art circulation – individuals without a degree in arts, without affiliation to institutions, the market and the conventions of the art world.

The approach of such artists is a factor that distinguishes them also in the broader landscape of the so-called non-professional art in Poland, because they mostly tend to pursue their creative practice to manifest opposition and dissent. They are also “outsiders” in the traditional understanding of the term – individualists, often perceived as “different” (sometimes because of their distinct interests and unconventional way of life, sometimes because of disability or illness), who may even live on the margins of the society (such as homeless or incarcerated people). Therefore, a feature that unites all the artists is their individuality and the independence that characterises their artistic concepts.

The exhibition features political and social commentaries, works that refer to living conditions or existential situations, as well as more intimate voices that relate to the questions of identity and love.

Curators: Katarzyna Karwańska, Zofia Płoska

More info: http://artmuseum.pl/en/wystawy/po-co-wojny-sa-na-swiecie

▼ Show More Information

ul. Emilii Plater 51, 00-124
Warsaw
19 February , Friday 19:00

More Events Nearby

 30 June , Saturday
 PGE Narodowy, Warsaw
 30 June , Saturday
 Stadion Narodowy, Warsaw
 08 July , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 08 July , Sunday
 Stadion Narodowy, Warsaw
 27 June , Wednesday
 klub Stodoła, Warsaw
 26 June , Tuesday
 Progresja, Warsaw
 08 July , Sunday
 Bulwary Wiślane Warszawa: tu bije serce stolicy, Warsaw
 08 July , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 20 July , Friday
 Warshaw,
 12 July , Thursday
 Novotel Warszawa Airport, Ochota
 29 June , Friday
 Klub Hydrozagadka, Praga
 11 July , Wednesday
 Palladium, Warsaw
 30 June , Saturday
 AIESEC Warszawa SGH, Warsaw
 25 June , Monday
 Palladium, Warsaw
 10 July , Tuesday
 klub Stodoła, Warsaw
 30 June , Saturday
 Progresja, Warsaw
 23 July , Monday
 Klub Proxima, Warsaw
 08 July , Sunday
 Stadion Narodowy, Warsaw
 30 June , Saturday
 Wataha - Nie dorżniecie nas,
 28 June , Thursday
 Schronisko Na Paluchu, Warsaw
 08 July , Sunday
 PGE Narodowy, Warsaw
 25 June , Monday
 Klub Hydrozagadka, Praga
 17 July , Tuesday
 Progresja, Warsaw
 17 July , Tuesday
 Pogłos, Warsaw
 30 June , Saturday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 30 June , Saturday
 Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, Warsaw
 10 July , Tuesday
 Pogłos, Warsaw
 08 July , Sunday
 Warsaw Summer Jazz Days, Warsaw
 10 July , Tuesday
 klub Stodoła, Warsaw
 30 June , Saturday
 Bieg - Nocny Marek, Marki
 08 July , Sunday
 PGE Narodowy, Warsaw
 29 June , Friday
 Plac marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warsaw