Winter Ball 1773

*** Nederlandstalige versie onderaan ***

For the annual Winter Ball this year we are going back to Brussels in the second half of the 18th century, the time when Charles de Lorraine was Governor of our land and when the Hotel d’Ursel, the family’s town residence, was in its heyday.

Summers in Hingene,

winters in Brussels. That was the life of the d’Ursel family for centuries. Generation after generation lived in the Hotel d’Ursel, the family’s splendid town house on the Marché au Bois in Brussels. Like the Castle in Hingene, the Hotel, with its fine interiors by Laurent-Benoît Dewez, was at its zenith in the 18th century but, after decades of questions over the inheritance, planning developments in Brussels finally brought about its demolition in 1960.

From 20 May to 30 September 2018 Castle d’Ursel will, for a brief while, be transformed into the Hotel d’Ursel. With a large exhibition we will tell the fascinating story of this extraordinary building.

Although the exhibition will be over by the time of the Winter Ball, the Castle will, on this occasion, change one last time into the Hotel d’Ursel. In 1773 Dewez’s interiors had just been completed and the Duke gave a ball to celebrate this. In the second half of the 18th century Brussels had a flourishing cultural life of music, dance and theatre, thanks to the Governor of the Austrian Netherlands, Charles de Lorraine and some of the nobles of his circle, among them the Duke d’Ursel. Balls were regularly organised at the Governor’s Palace at which the nobility, including the Duke’s daughters, danced quadrilles specially choreographed for the occasion. In the Grand Theatre (later the Monnaie) operas alternated with balls and masquerades where everyone participated in the familiar contredanses and the nobility would show off their court quadrilles.

For the programme of the Winter Ball our dancing master Lieven Baert is scouring the publications of local dance masters such as Pierre Trappeniers and Jean-Baptiste d’Aubat de Saint-Flour. Accompanied by a sextet from La Chapelle Sauvage he plans to lead you through the steps and figures of original contredanses. In the mirrored room you will find an 18th-century buffet supper provided by La Fleur des Délices. In the adjoining saloon you can have your portrait taken or listen to more intimate concerts. Between times the (slightly) more experienced dancers who have followed the courses in September and October will demonstrate the quadrilles they have learned.

Practical information

* Date: Saturday 24 November 2018 (reception from 19.30, last dance after midnight).

* In the afternoon there will be a basic half hour training session to review the main steps and figures of the 18th century set dances and quadrilles (pas de bourrée, pas de rigaudon or pas de menuet and figures such as le drapeau, le serpenton or le grand carré).

* Price of participation in the ball: 70€, including drinks, buffet supper, photographs and afternoon training session.

* You can stay the night in Het Laathof, the Centre for Youth Tourism on the castle estate. This consists of basic accommodation with shared bathroom possible. The price per person per night is 35€ including breakfast. Please indicate if possible with whom you would like to share a room.

* On Saturdays 22 September and 20 October there will be two training days at the castle. You will learn the steps and figures of the set dances and the choreography to some of the more theatrical quadrilles. The price is 40€ per person per day, including drinks, lunch and cakes.

* You can register via info@kasteeldursel.be. Your registration is only definitive after bank transfer to our account BE54 0910 1850 4797 (BIC: GKCCBEBB) with reference ‘Winter Ball and/or dance training’. You can make the payment for Het Laathof in the same transfer.

WINTERBAL IN HÔTEL D'URSEL

Voor het jaarlijkse Winterbal keren we terug naar het Brussel van de tweede helft van de 18de eeuw, de tijd van landvoogd Karel van Lotharingen en de bloeiperiode van het hôtel d’Ursel, de stadsresidentie van de familie.

Zomers in Hingene, winters in Brussel. Zo zag het leven van de familie d’Ursel er eeuwenlang uit. Generatie na generatie woonden ze in het hôtel d’Ursel, hun schitterende stadsresidentie op de Brusselse Houtmarkt. Net zoals het kasteel van Hingene kende het hôtel zijn bloeiperiode in de 18de eeuw, met prachtige interieurs van Laurent- Benoît Dewez. Als gevolg van decennialange erfeniskwesties en stedenbouwkundige ontwikkelingen werd het hôtel in 1960 gesloopt.

Van 20 mei tot 30 september transformeert het kasteel d’Ursel tijdelijk in het hôtel d’Ursel. Met een grote tentoonstelling vertellen we het fascinerende levensverhaal van dit uitzonderlijk monument.

Tijdens het Winterbal zal de tentoonstelling alweer voorbij zijn, maar toch verandert het kasteel nog een laatste keer in het hôtel. In 1773 zijn de interieurs van Dewez net voltooid en om dat te vieren, geeft de hertog een bal. In de tweede helft van de 18de eeuw kent Brussel een bloeiend muziek-, dans- en theaterleven. Dat is de verdienste van de landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden, Karel van Lotharingen, en van enkele aristocraten uit zijn entourage, waaronder de hertog d’Ursel. Aan het hof van de landvoogd worden regelmatig bals georganiseerd en de edellieden – waaronder de dochters van de hertog – dansen er voor de gelegenheid gechoreografeerde quadrilles. In het Grand Théâtre (de latere Muntschouwburg) wisselen opera’s af met bals en maskerades, waar iedereen meedoet met de bekende contredansen. De edellieden demonstreren er ook hun hofquadrilles.

Voor het programma van het Winterbal snuistert dansmeester Lieven Baert in de publicaties van lokale dansmeesters, zoals Pierre Trappeniers en Jean-Baptiste d’Aubat de Saint-Flour. Begeleid door een sextet van La Chapelle Sauvage leidt hij je door de passen en figuren en figuren in originele contredansen. In de spiegelzaal vind je een 18de-eeuws buffet van La Fleur des Délices. In de aangrenzende salon kan je je portret laten maken of luisteren naar meer intieme concerten. Tussendoor demonstreren (iets meer) ervaren dansers quadrilles die ze hebben ingestudeerd op de cursusdagen in september en oktober.

Praktische informatie

* Datum: zaterdag 24 november 2018 (ontvangst vanaf 19u30, laatste dans na middernacht).

* In de namiddag is er een basisinitiatie van anderhalf uur, waarin de belangrijkste passen en figuren van de 18de-eeuwse contredansen en quadrilles worden opgefrist (de pas de bourrée, pas de rigaudon of pas de menuet en figuren als le drapeau, le serpenton en le grand carré).

* Deelnameprijs voor het bal: 70 euro (inclusief dranken, buffet, foto’s en initiatie in de namiddag).

* Je kan overnachten in Het Laathof, het Centrum voor Jeugdtoerisme op het kasteeldomein. Het gaat om basisaccommodatie, mogelijk met gedeelde badkamer. De prijs per nacht per persoon bedraagt 35 euro (incl. ontbijt). Vermeld indien mogelijk met wie je de kamer wil delen.

* Op zaterdagen 22 september en 20 oktober zijn er twee cursusdagen in het kasteel (zonder historische kledij). Je leert er de passen en figuren van de contredansen en de choreografieën van enkele meer theatrale quadrilles. De deelnameprijs bedraagt 40 euro per persoon per dag (inclusief dranken, lunch en taart). Je kan ook inschrijven zonder danspartner of voor één van beide dagen.

* Inschrijven kan via info@kasteeldursel.be. Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het totale bedrag op onze rekening BE54 0910 1850 4797 (BIC: GKCCBEBB) met mededeling ‘Winterbal en/of danscursus’. De betaling voor Het Laathof mag je ineens mee overschrijven.

▼ Show More Information

Kasteel d'Ursel, 2880
Hingene
24 November , Saturday 19:30

More Events Nearby

 31 December , Monday
 Fcknye Festival, Brussels
 12 January , Saturday
 De Roma, Borgerhout
 05 January , Saturday
 Sporthal Meulenbroeck Hamme, Hamme
 13 January , Sunday
 De Roma, Borgerhout
 31 December , Monday
 't Bau-huis, Sint-Niklaas
 14 January , Monday
 Temse, Belgium, Temse
 22 December , Saturday
 Koningin Elisabethzaal, Antwerp
 16 January , Wednesday
 Temse, Belgium, Temse
 29 December , Saturday
 Ethias Arena Hasselt, Lokeren
 31 December , Monday
 Captain's Lounge, Antwerp
 21 December , Friday
 Forum Deurne, Deurne