Walkingturer i naturen

Pilotprojektet som pågick förra året kommer att fortsätta och erbjuda kostnadsfria walkingturer!
Alla turer kommer att läggas upp på föreningen FHS, Future health sweden FB sida och den första startar 8 april!!
Sedan erbjuder vi de som vill följa med på tur varannan vecka ända fram till slutet av oktober.

Walkingtur

i naturen, hämta kraft i tryggt sällskap!

Söndag 20 maj kl. 13 00
Kairo, Upplands Väsby
Samling Kairobadets parkering
Busshållplats Kairo, Buss 532


Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar!
Turerna innehåller meditation, shang ming- rörelser, lätt funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Walkingturerna är öppna för alla och pågår ca 90 min.
Samtliga turer är kostnadsfria men anmäl dig på sms 070-755 5436.

Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna i Rösjö-,Angarn-, och Bogesundskilarnasamt Stockholms läns landsting och föreningar. I detta fall FHS, Future Health Sweden!

▼ Show More Information

Kairo, Upplands Väsby
adress is not specified
20 May , Sunday 13:00