Union Black

*English at the bottom
Union Black, en cross over-föreställning, som med dans och cirkus drar oväntade paralleller mellan samhällets olika pågående spel - det politiska såväl som det brutala spelet som äger rum på fotbollsarenorna.

Med kraften från ett underliggande raseri, har det brittiska hiphopkollektivet

Far From The Norm, från London, gjort sig kända för sin extraordinära skicklighet och visuellt fängslande dans. Med lekfullhet avkodar de det offentliga samtalet, politiken och samtiden med sina kroppar.

FÖRESTÄLLNINGAR & BILJETTER
21 april kl 19:30
22 april kl 15:00
Föreställningslängd: 60 min
Rek från 13 år

Ordinarie: 290 kr
Ungdom upp till 26/Student/Pensionär: 200 kr
Barn (upp till 12): 150 kr

Läs mer på www.subtopia.se/union-black

Artister:
Shangomola Edunjobi
Ezra Owen
Joshua Nash
Jordan Douglas
Victoria Shulungu
Botis Seva
Naïma Souhair
Arthur Sidoroff
Mateusz Szczerek
Alessio Motta
Anna Aro
Viktor Gårdman
Ronja Jansson
Matthew Horton

Koreografi: Far From the Norm
Cirkusmentorer: Gaëtan Leveque & Manu Nebuck
Musik: Torben Sylvest

Union Black är en samproduktion mellan Subtopia, CRYING OUT LOUD, Le Plus Petit Cirque du Monde och Cork Midsummer Festival.

Med stöd av the Creative Europe programme of the European Union.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Union Black, a crossover show that fuses dance with circus and draws parallels between current politics and football culture.

With the power of an underlying rage, the British hip hop collective Far From The Norm, from London, has become famous for its extraordinary skill and visually captivating dance. With playfulness they decode the public conversation, the politics and the contemporary with their bodies.

SHOWS & TICKETS
April 21st at 19:30
April 22nd at 15:00
Length: 60 min
Recommended from 13 years

Ordinary: 290 kr
Youth up to 26 years / Student / Pensioners: 200 kr
Children (up to 12 years): 150 kr

More info at www.subtopia.se/union-black

Artists:
Shangomola Edunjobi
Ezra Owen
Joshua Nash
Jordan Douglas
Victoria Shulungu
Botis Seva
Naïma Souhair
Arthur Sidoroff
Mateusz Szczerek
Alessio Motta
Anna Aro
Viktor Gårdman
Ronja Jansson
Matthew Horton

Choreography: Far From the Norm
Circus mentors: Gaëtan Leveque & Manu Nebuck
Music: Torben Sylvest

Union Black is a co-production between Subtopia, CRYING OUT LOUD, Le Plus Petit Cirque du Monde and Cork Midsummer Festival.

Supported by the Creative Europe program of the European Union.

▼ Show More Information

Rotemannavägen 10, 14557
Norsborg
21 April , Saturday 19:30

More Events Nearby

 21 December , Friday
 Kägelbanan, Stockholm
 31 December , Monday
 EPIC Studios - Stockholm, Stockholm