Tinh Tê : Huygnut/ Quan/ TrungD/ Hime/ DJ 2T/ Min8/ Nguyen Cong

Red Cube:
Cong
Huygnut
HIME
Quan

Lounge:
TrungD
Min8
DJ2T


FREE BEFORE 11:00pm - 100k AFTER

▼ Show More Information

112 xuan dieu
Hanoi
23 February , Friday 22:00

More Events Nearby

 25 June , Monday
 Tinh Hoa Quà Việt, Khuong Ha
 28 June , Thursday
 Trung tâm Gíao Dục Anh Ngữ Univer, Hanoi
 02 July , Monday
 British Vietnamese International School Hanoi, Hanoi
 30 June , Saturday
 Gia Sư Đức Minh, Hanoi
 26 June , Tuesday
 VTV - Đài Truyền hình Việt Nam, Hanoi
 14 July , Saturday
 The Learn and Play Camp, Hanoi
 30 June , Saturday
 PDCA - Trường Huấn Luyện CEO Bài Bản Đầu Tiên Tại VN, Hanoi
 29 June , Friday
 Bệnh Viện K, Hanoi
 14 July , Saturday
 Goethe-Institut Hanoi, Hanoi
 07 July , Saturday
 Vietnam Tattoo Expo, Hanoi
 22 July , Sunday
 Thành phố Phúc Yên, Phúc Yên
 28 June , Thursday
 Starbucks Bà Triệu, Hanoi
 07 July , Saturday
 Hanoi Opera House, Hanoi