THS ARMADA REKRYTERAR - Projektgruppen 2016

Sök till THS Armadas projektgrupp 2016!

Ansökan sker på följande länk:
https://campuscompetence.se/ths/ths-armada/projektgruppen-2016

Rollbeskrivningar
===============================

Gruppansvarig Näringsliv/Event
Rollen som gruppansvarig innebär att du koordinerar och leder N/E-gruppens arbete.

Typiska arbetsuppgifter är planering, uppföljning och samordning av gruppens uppgifter. Du har även det övergripande ansvaret för gruppens budget. Som Gruppansvarig arbetar du nära N/E-gruppen, Projektledaren och de andra Gruppansvariga och du är en viktig kommunikationslänk mellan dessa. Du ansvarar för att gruppens medlemmar ser till helheten i projektet och fungerar som en extraresurs för samtliga i gruppen vid behov. Som gruppansvarig för N/E är du huvudansvarig för kontakten med Armadas huvudsamarbetspartner(s) och du har det yttersta ansvaret för Armadas kontakt med näringslivet. Du ansvarar även för bokning och planering av Armadakryssningen.


Företagsansvarig
Som företagsansvarig sätter du upp en strategi för vilka företag som ska bjudas in till mässan där målet är att få in företag från olika branscher som täcker alla inriktningar på KTH. Vidare koordinerar du säljprocessen och genomför den tillsammans med övriga projektgruppen och är tillsammans med eventansvarig ansvarig för att sälja in eventen till företag. Du är även ansvarig för den information som skickas ut till företagen och har huvudansvaret för den löpande kontakten med dessa. Som företagsansvarig hanterar du anmälningarna från företagen och administrerar anmälningssidan under säljarbetet och är även ansvarig för företagsreceptionerna under själva mässan, och för att företagen får ett gott bemötande. Som företagsansvarig är du även ansvarig för planering och genomförande av Armada Startup som anordnas i samband med mässan. Efter mässan ansvarar du tillsammans med Projektledaren för att skicka ut och sammanställa de utvärderingar som skickas till studenter och företag.

Eventansvarig
Som eventansvarig är du ansvarig för utformning och planering av Armadas event under året. Tillsammans med företagsansvarig ansvarar du för att sälja in eventen till företag och du ansvarar sedan själv för kontakten med företagen, och är tillsammans med Mässansvarig Nymble ansvarig för kontakten med Radionämnden och Restaurang Nymble. Som eventansvarig leder du eventgruppledarna i deras operativa arbete, ansvarar för genomförande av eventen och är ytterst ansvarig att eventbudgeten följs. Vidare är du ansvarig för de två temaveckorna inom Miljö & Diversity tillsammans med Miljö- och Diversityansvarig.

Sponsring & Serviceansvarig
Som sponsring & serviceansvarig identifierar du de behov som finns för sponsring inom de olika delarna av Armada samt skapar en strategi för hur sponsringen ska uppnås. Du skapar en översiktlig bild av sponsring för Armada, koordinerar, och följer upp arbetet med att söka spons. Du ansvarar för att underhålla och utveckla Armadas långsiktiga samarbeten och för att skapa nya. Du ansvarar även för de inköp som görs till Armada i form av representationskläder, profilprodukter m.m. Under mässan ansvarar du för Armadas lunchservice och för loungegruppledarnas och servicegruppledarnas arbete.

Bankettansvarig
Som bankettansvarig ansvarar du för planering och genomförande av Armadabanketten samt bankettens eftersläpp som hålls för företagsrepresentanter och studenter som engagerar sig i projektet. Du ansvarar för alla de uppgifter som tillhör banketten, såsom bokning av lokal, underhållning, mat och leder gruppledare och värdar i deras arbete med banketten. Som bankettansvarig ansvarar du för att den budget som banketten tilldelats följs.

Gruppansvarig Kampanj/Art Director/Copywriter
Rollen som gruppansvarig innebär att du koordinerar och leder gruppens arbete. Typiska arbetsuppgifter är planering, uppföljning och samordning av gruppens uppgifter. Du har även det övergripande ansvaret för gruppens budget. Som gruppansvarig arbetar du nära din egna grupp, Projektledaren och de andra gruppansvariga, och är en viktig kommunikationslänk mellan dessa. Du ansvarar för att gruppens medlemmar ser till helheten i projektet och fungerar som en extraresurs för samtliga i gruppen vid behov. Som gruppansvarig har du det yttersta ansvaret för Armadas marknadsföring, och du leder arbetet med att skapa en strategi för hur Armada ska marknadsföras på ett enhetligt sätt, både mot studenter, företag och extern media.

Kampanjansvarig
Som kampanjansvarig är ditt uppdrag att planera hur och var Armada ska marknadsföras mot studenter. Du ansvarar för att, i enlighet med den strategi för marknadsföring som gruppen arbetar fram, utforma, planera, samordna och genomföra olika marknadsföringskampanjer riktade mot studenter. Du arbetar nära flera personer i projektgruppen för att ta fram strategier för att på bästa sätt marknadsföra Armadas event, mässan, Armadabanketten samt rekryteringen av gruppledare och värdar. Du koordinerar projektgruppen, gruppledare och värdar i genomförandet av kampanjerna.

Art Director
Som Art Director är du ytterst ansvarig för att utforma allt tryckt material - t.ex. affischer, broschyrer, profilkläder och företagsinbjudan. Du är som Art Director ansvarig för att allt material som Armada visar externt, såsom hemsida och tryckt material, följer Armadas grafiska profil. Vidare är du ansvarig för kontakten med tryckerier och att leda arbetet för grafiskformgruppledarna. Du ansvarar även för att skapa och utforma gruppledar- och värdhandböckerna. Tillsammans med IT arbetar du som Art Director med att utveckla katalogen på Armadas hemsida och app.

Copywriter/Mediaansvarig
I denna roll ansvarar du för allt skriftligt material som Armada exponerar utåt, vilket innebär att du ansvarar för att korrekturläsa de texter som ska publiceras i media, applikationerna, hemsidan, företagsinbjudan m.m. Du har det övergripande ansvaret för att skapa en enhetlighet i den text som Armada exponerar utåt mot studenter och företag. Du ansvarar för att skapa slagkraftiga rubriker och texter till det kampanjmaterial som skapas. Vidare ansvarar du för Armadas externa informationskanaler och för att uppdatera hemsidan och sociala medier. Du ansvarar även för mediesamarbeten och utvärderar var och hur Armada bör exponeras i extern media. Du ansvarar även för att leda fotogruppledaren i deras arbete. Då Armadas externa och delvis interna språk är engelska efterfrågas en person som känner sig rutinerad och bekväm i att utrycka sig på engelska.

Webbansvarig
Som webbansvarig ansvarar du för att underhålla, vidareutveckla och delvis utforma Armadas hemsida och appar. Du har ett nära samarbete angående hemsidans innehåll med Copywriter/Mediaansvarig och ser till att förutsättningar finns för berörda personer att uppdatera hemsidans innehåll. Som webbansvarig ansvarar du även för att ta fram verktyg för att förenkla den interna kommunikationen inom Armadas organisation. Vidare är du ansvarig tillsammans med företagsansvarig för företagsanmälan. Du bör ha ett intresse för webbutveckling och god tidigare kunskap inom berörda områden.

Gruppansvarig System/IT/App
Rollen som gruppansvarig för SIA innebär att du koordinerar och leder utvecklargruppen i sitt arbete. Typiska arbeten involverar planering av fortsättningsarbete, visioner kring ny funktionalitet, kontinuerligt supportarbete och teknisk innovation. Vidare har du som gruppansvarig det övergripande ansvaret för gruppens budget. I arbetet kommer du att arbeta nära utvecklargruppen, projektledaren och andra gruppansvariga och ansvarar för kommunikationen mellan din grupp och övriga projektet. Du har det yttersta ansvaret för samtliga system utvecklade för Armada och tillgängligheten av dessa.

Systemansvarig
Som systemansvarig ansvarar du för Armadas interna system och för att alla i projektet har tillgång till dessa. Du arbetar nära många i projektgruppen då exempelvis sälj, rekrytering och logistik i stor utsträckning är beroende av stöd från internwebben. Under året kommer du parallellt med underhåll av Armadas interna system att arbeta med utvecklingen av det nya systemet.

Gruppansvarig Logistik/Mässa
Rollen som gruppansvarig innebär att du koordinerar och leder L/M-gruppens arbete. Typiska arbetsuppgifter är planering, uppföljning och samordning av gruppens uppgifter. Du har även det övergripande ansvaret för gruppens budget. Som gruppansvarig arbetar du nära L/M-gruppen, Projektledaren och de andra gruppansvariga, och är en viktig kommunikationslänk mellan dessa. Du ansvarar för att gruppens medlemmar ser till helheten i projektet och fungerar som en extraresurs för samtliga i gruppen vid behov.

Mässansvarig Logistik
Som mässansvarig Logistik ansvarar du för all logistik innan, under och efter mässan. Du har det yttersta ansvaret för det operativa arbetet under mässan och leder då även sambandscentralen och specialstyrkan. Arbetet innefattar mycket planering och du har ett nära samarbete med många i projektgruppen för att få den helhetsbild som krävs för att kunna hantera de logistiska frågorna.

Mässansvarig KTHB
Som mässansvarig för KTHB ansvarar du för planering och samordning av det operativa arbetet i KTHB före, under och efter mässan. Du planerar KTHBs mässområde - från monterplacering och lokalbokning till mattläggning. Under själva mässan leder du arbetet i KTHB och ansvarar för de mässgruppledare som tillhör KTHB. Du är huvudkontaktperson för lokalansvariga och andra berörda parter i KTHB, och under mässdagarna ansvarar du för säkerheten i KTHB. Ditt arbete under året sker i nära samarbete med Mässansvarig Nymble.

Mässansvarig Nymble
Som mässansvarig för Nymble ansvarar du för planering och samordning av det operativa arbetet i Nymble före, under och efter mässan. Du planerar Nymbles mässområde - från monterplacering och lokalbokning till mattläggning. Under själva mässan leder du arbetet i Nymble och ansvarar för de mässgruppledare som tillhör Nymble. Du är tillsammans med Eventansvarig ansvarig för kontakten med Radionämnden och Restaurang Nymble samt huvudkontaktperson för lokalansvariga och andra berörda parter i Nymble. Under mässdagarna ansvarar du för säkerheten i Nymble. Ditt arbete under året sker i nära samarbete med Mässansvarig KTHB.

Rekryteringsansvarig
Som rekryteringsansvarig ansvarar du för att sätta upp en strategi för, samt planera och genomföra, en lyckad och kvalitativ rekrytering av gruppledare och värdar. Vidare ansvarar du för stora värdmötet, vars syfte är att välkomna de nytillsatta värdarna till Armada och informera om kommande arbete. Som rekryteringsansvarig har du även ansvar för att, tillsammans med dina gruppledare, ta emot representanter från REFTEC under mässdagarna samt arrangera en representationssittning.

Miljö- & Diversityansvarig
Som Miljö- & Diversityansvarig ansvarar du för att inkorperera aspekter i miljö och diversity inom samtliga delar av projektet. Din roll innebär att ständigt vidareutveckla projektets fokus på alla likas värde och ett medvetet miljöfokus genom hela projektet. Du är direkt ansvarig för de två temaveckorna under hösten i Miljö & Diversity samt ansvarig tillsammans med eventansvarige för evengemang som berör dessa områden. Vidare sträcker sig ditt arbetet över hela projektet, där du har ett övergripande ansvar för arbete inom dessa områden för alla grupper.

▼ Show More Information

Drottning Kristinas väg 15-19, 114 28
Stockholm
24 January , Sunday 00:00

More Events Nearby

 25 November , Sunday
 Ericsson Globe, Stockholm
 24 November , Saturday
 Ericsson Globe, Stockholm
 30 November , Friday
 Annexet, Stockholm
 19 November , Monday
 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
 27 November , Tuesday
 Fryshuset Klubben/ Arenan, Stockholm
 01 December , Saturday
 Hellasgården, Stockholm
 27 November , Tuesday
 Tele2 Arena, Stockholm
 08 December , Saturday
 Fryshuset Klubben/ Arenan, Stockholm
 30 November , Friday
 Hovstallet, Stockholm
 24 November , Saturday
 Outdoorladan, Stockholm
 08 December , Saturday
 Fiesta Casaloca, Stockholm
 04 December , Tuesday
 Rival, Stockholm
 30 November , Friday
 Dansens Hus, Stockholm
 05 December , Wednesday
 Rival, Stockholm
 30 November , Friday
 Kungsträdgården, Stockholm
 13 December , Thursday
 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm
 22 November , Thursday
 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm
 20 November , Tuesday
 Stockholm, Sweden, Stockholm
 11 December , Tuesday
 Oscarsteatern, Stockholm
 13 December , Thursday
 Elite Palace Hotel, Stockholm
 12 December , Wednesday
 Stockholm, Sweden, Stockholm