TheDarkCode - Time "Trinity Indoor Series" Ankara

The Dark Code Trinity Indoor Series, kış aylarının soğuk günlerinde birlikte dans etmek, yansıtmak istediğimiz sound'u ulaştırmak ve farklı üç şehirde yaşayan dostlarımızla buluşmak için planlamış indoor party serisidir.
Trinity Indoor Series Eskişehir, Ankara ve İstanbul şehirlerinde bir üçleme olarak

tasarlanmıştır.
Trinity üçlemesi gerçekliğin üç ana kolu Uzay, zaman ve madde (Space, Time and Matter) temaları ile sanatçılara ve katılımcılara üzerine düşünülecek üç yeni konu ile yola çıkıyor.

Trinity Serisinin ilki Eskişehir'de "Space (Uzay)" teması ile oldukça başarılı ve kalabalık bir etkinlik oldu.
bkz. https://www.facebook.com/events/1993022007603982/
Şimdi de Trinity'nin ikinci etkinliği Ankara'da "Time" temasıyla sizlerle olacak.

Lineup'ta bu kez de 4 kadın dj'in olduğu ilginç bir dark night sizleri bekliyor!!! Italya'dan konuğumuz olan Maiko (Little Dark Family) fresh hitech setiyle bizlerle olacak! Morwen'in warmup'ıyla başlayacak gecede Mita ve Oxomo experimental dark ve psycore soundları yansıtacaklar.

Ankara eventi için Trinity'nin ikinci teması olan Time (Zaman) 'ı belirledik. Daima acelesi olan bu gri kapitale aslında belki de en çok ihtiyacı olan temayı vermiş olduk. Ankara zamanın asla yetmediği, günlerin soğuk ve ciddi geçtiği izlenimini veriyor. TheDarkCode olarak yansıtacağımız sound'larla “zaman”ın kabul edilen tüm gerçekliğini sorgulamayı hedefliyoruz!

Zaman oldukça karmaşık bir gerçeklik meselesi. Çağlardır bilim, felsefe ve sanat alanlarında zamanın gerçekte ne olduğu ve işleyişi hakkında bir çok fikir üretilmiş, tezler ve sanat eserleriyle bu kavram oldukça farklı açılardan incelenmiştir.

Oysa yaşamımıza baktığımızda zaman, sonsuz bir şimdi'lerin toplamıdır, geçmiş bir zamanlar 'şimdi' iken gelecek geldiğinde 'şimdi' olacaktır. Böylece aslında daima şimdiler vardır, geçmiş ve gelecek şimdiler...

Felsefi olarak gerçekten bir ironi olan ve üzerine farklı görece fikirlerin getirilebileceği zamanın ölçümü yine ironik olarak tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir kesinliğe sahiptir.
Feynman şöyle diyor: “Belki de, zamanın (sözlük anlamında) tanımlayamayacağımız şeylerden biri olması gerçeğiyle yüzleşip, yalnızca, onun ne olduğunu zaten bildiğimiz bir şey olduğunu söylememiz en iyisidir: Zaman, ne kadar beklediğimizdir! Her halükârda sorun zamanı nasıl tanımlayacağımız değil, onu nasıl ölçeceğimizdir.”

Zamanın ölçülmesi zorunlu olarak bir referans sistemini ve zamanla değişim gösteren bir olguyu gerektirir; örneğin Dünya'nın dönüşü..
Dünyanın kendi ekseni etrafında günlük dönüşü bir zaman ölçeği sunar. Radyoaktif elementlerin bozunumu uzun zaman aralıklarını ölçmek için kullanılabilir. Zamanın ölçülmesi öznel bir unsur içerir.

Saniyenin milyonda biri, sıradan koşullarda, çok kısa bir zaman uzunluğu olarak görülür ama atomaltı düzeyde son derece uzun bir zamandır. Diğer uçta, milyon yıl, kozmolojik düzeyde son derece kısa bir zamandır. Uzay, zaman ve hareket düşüncelerinin hepsi maddi dünyadaki değişimleri ve ilişkileri gözlemlememize dayanır. Ne var ki, zamanın ölçülmesi, farklı tipte meseleleri ele aldığımızda son derece değişir. Uzay ve zamanın ölçülmesi kaçınılmaz olarak, evrendeki olayların ilişkilendirilebileceği belli bir referans sistemine –dünya, güneş ya da herhangi bir başka durgun noktaya– göredir. Maddenin her türden farklı değişime maruz kaldığı bugün artık açıktır: farklı hızları içeren konum değişimi, farklı enerji düzeylerini içeren hal değişimi, doğum, bozunma ve ölüm, örgütlenme ve dağılma, ve diğer birçok dönüşümler, her biri zaman aracılığıyla ifade edilebilir ve ölçülebilir.

Fiziksel zamanın ve sembolize edilmiş ölçme biçimlerinin yanında zamanın felsefi olarak tamamen görece bir yanı olduğunu Einstein’dan sonra artık kimse inkar edemez oldu.

Einstein’ın, Özel Görelilik Kuramı’ında bütün var­lıklar ve varlığın fizikî olayları gőrelidir. Zaman, mekân, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafî olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekân hare­ketle, hareket mekânla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri bağımsız değildir.
Einstein’ın kuramı ile sabit hızla hareket eden iki gözlemcinin matematik hesap ile aynı olayın gözlemcilere göre yer ve zamanı belirlenebiliyor. Bu kuram, Newton’un her yerde aynı işleyen, herkes için aynı “mutlak zaman” fikrini yıkmıştır.
Einstein’ın Özel Görelilik Teorisi’ne göre, Uzay ve zaman iki farklı kavram olmaktan ziyade birbirleriyle temelde ilişkilidir. Zaman, aslında üç uzay boyutunu tamamlayan dördüncü bir boyuttur. İki olayın eş zamanlı olup olmadığı tamamen gözlemciye bağlıdır. Işık hızına yakın yolculuk eden bir cisim dışarıdaki durgun bir gözlemciye göre olduğundan daha kısa görünür. Dışardaki durgun gözlemcinin hissettiği zaman, ışık hızına yakın hareket eden cismin içinde bulunduğu zamandan daha hızlı akar. E=mc²: Bu denklemde E enerjiyi, m kütleyi ve c² ışık hızının karesini temsil eder. Bu popüler denkleme göre kütle ve enerji dönüşümlüdür. Yani madde enerjiye, enerji de maddeye dönüşebilir. Durgun gözlemciye göre ışık hızına yakın hızla hareket eden cismin kütlesi artar. Işık hızına ulaştığında ise kütlesi sonsuz olur.

Hawking’e göre geçmişe yolculuk birçok paradoks nedeniyle gerçekleşmeyecek, fakat geleceğe yolculuk sandığınızdan çok daha basit: Tek yapmamız gereken şey hızlanmak. Dünya’nın etrafında ışık hızının yüzde 99’u hızında dönebilen bir tren inşa edebilirsek, bu trende tek bir gün Dünya zamanında bir yıla karşılık gelecek.

Zaman ve hareket birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Bunlar, yaşamın tümüne ve, düşünme ve hayal gücünün her dışavurumu da dahil, dünya hakkındaki tüm bilgimize esas teşkil eder. Ölçme, ki tüm bilimin köşe taşıdır, zaman ve uzay olmaksızın imkânsız olurdu.

Zamanın “tek yönlü” veya “asimetrik” oluşu görüşü İngiliz astronom Arthur Eddington tarafından 1927 yılında ortaya atılmıştır. Bu teori, Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann’ın düşüncelerini temel alır. Ancak zamanı geçmişin geride kaldığı, şimdinin merkez olduğu, geleceğin ise ileride olduğu tek boyutlu bir çizgi gibi algılamak, özellikle psychedelic deneyimler yaşamış kişiler için olanaksız görünür. Evrende tek boyutlu neredeyse hiçbir şey yoktur. Ki zaman kendi içinde dallanıp budaklanan bir spiral olabilecek derinlik ve sonsuzluğa sahiptir. İster bir spiral, ister sonsuz ouroboros olsun, zamanın merkezi kuşkusuz daima “şimdi” dir.

İnsan yaşamındaki bir çok şey gibi müzik ve dans da zamana dayanır. Ritm benzer ve farklı seslerin eşit zaman aralıklarıyla tekrarlanmasıyla oluşur. Müzik zamanın estetize edilmesi denebilir. Müzik, an tasarımıdır. İnsanlık ilk çağlardan bu yana daima müziğe ihtiyaç duymuştur, ritm tutmuştur. Çünkü belki de zamanın geçişini kendi gerçekliğinde anlamlandırmak için tekrarlara ihtiyaç duymuştur. Her an aslında farklı ve benzersizdir. Ancak insan tekrarlara alışıktır ve bildiği an korkmaz. Anın belirsizliği ve benzersizliği insanı, bilinçaltında korunmasız kılmış, tekrarlanan sesle kendini güvende hissetmiş, zamanı tanıdık bir melodiye dönüştürmüştür insan. Kim bilir belki de bu yüzden, sessizlik tedirgin ediciyken, müzik huzur, güven ve neşe verir.

TheDarkCode olarak, zamanı yeniden tasarlamak, zaman hakkında yeni fikirler üretmek için yola çıktık. Trinity üçlemesi ile bu temaları seçmemizin en büyük nedeni 'Uzay, zaman ve madde’nin birbirinden ayrılmaz yapıları, yüzyıllarca değişen gerçekliği ve anlamları yanında günümüzün bilimi, teknolojisi ve spiritüel yaklaşımlarıyla yeniden ele almak, daha önce hiç düşünülmemiş ve deneyimlenmemiş yeni biçimlerini hayal gücümüzün derinliklerinde bulmak ve ortaya çıkarmak..
Umarız ki yansıtacağımız sound’lar, çağlardır inanmaya zorlandığımız yanlış ve kısıtlı doktrinlerin farkına varmamızı sağlayarak, hayal gücümüzdeki gerçeklik kıvılcımlarını harekete geçirir ve sonsuz imkanların ışığında kendi gerçekliğimizi oluşturmamıza yardımcı olur.

Uzay, zaman ve madde
Sevgiler

*

TheDarkCode Trinity Indoor Series are indoor event series that is planned to stay connected with the music even in these cold winter days, as well as to meet our friends who live in three different cities. Trinity Indoor series are planned as three different parties that will be held in Eskişehir, Ankara, and İstanbul. The Trio takes Space, Time, and Matter which are three different aspects of reality, as their theme to provide the artists and the participants new topics to reflect on.

First of the Trinity Series was a very crowded and successful event in Eskişehir with the theme of “Space”. Now the second event of Trinity with its “Time “ concept will be with you in Ankara.

This time an interesting dark night with four woman Djs awaits you!!! We are hosting Maiko from Italy with her fresh Hi-Tech set. The night will start with warm-up by Morwen, then Mita and Oxomo will present their Psycore sounds.

We chose the concept of Time for the second theme for Trinity. We gave the most needed theme to this grey capital city, which always flow in a rush. Ankara gives the impression that the time is never enough and the days are cold and serious. As Dark Code we are aiming to question all known reality of “time” with the sounds we project.

Time is a very complex reality matter. There are many ideas produced throughout the centuries by science, philosophy and art about what time really is and this concept examined in many different aspects with theses and art artifacts. However if we look at our own lives, time is the sum of infinite now while past was a “now” once upon a time and the future will become also “now” when it’s time. This way there is only present time; past and future of now.

Time measurement is a philosophical irony and can subjectively interpreted however again ironically it has a common precision that has accepted by whole world. Feynman says; “May be it is better that we should face the truth that Time is not a thing we can describe and only say it is something that we already know inside: Time is how much we wait. One way or another the problem is not how to describe time but how to measure it.

In order to measure time, there is need of a mandatory reference system and a phenomenon that changes in time; such as rotation of earth. Daily rotation of earth around itself provides a time measurement. Deterioration of radioactive elements can be used to measure long time periods. Time measurement involves subjective facts. A microsecond can be seen as a very short time in normal conditions however it is an incredibly long time in subatomic level. In the other hand a million years is a very short time in cosmological level. Concepts of space, time and movement are based on observing relations and changes in the world. Yet time measurement is extremely changeable when we observe different kind of events. Inevitably, Measuring space and time is related to a reference system that can relate universal events such as earth, sun or any other stationary point.

It is clear now that the matter is exposed to many different changes. Change of location with different speeds, change of state with different energy levels, birth, deterioration and death, organization and fragmentation and many other transformations can be observed and measured by time.

After Einstein, it is undeniable now that along with physical time and symbolized measurement ways, time has a complete subjective concept philosophically. In the Special Relativity Theory, all beings and physical aspects of beings are relative. Time, place, movement are not independent from each other in fact these are all relative objects connected to each other. Matter is connected with time, time is with matter, place is with movement, movement is with place and so all of them are connected altogether. None of these are independent. According to Einstein’s’ theory; it is possible to determine place and time of two observer moving in constant speed by using mathematic calculation. This theory destroyed Newton’s “Absolute time” theory that operates same for everyone and in everywhere. According to special relativity Theory of Einstein, space and time are not two different concepts but fundamentally they are related to each other.

Time is in fact a fourth dimension that completes the three known space dimensions. It is totally up to observer to understate if two events are synchronized. The journey of an object traveling in light of speed is very short according to an outsider stationary observer. Time for outsider stationary observer flows faster than the time that objects traveling close to speed of light. E=mc²: In this equation, E stands for energy, m stands for mass and c² stands for speed of light. According to this popular equation, mass and energy are rotating. In other words mass can turn into energy and energy can turn into mass. In the perspective of stationary observer the mass of the object traveling close to the speed of light is increasing and when it reaches to speed of light its mass becomes infinite.

According to Hawking, traveling to the past will not likely become real however traveling to the future is easier than we think. All we have to do is to become faster. If we can build a train that is traveling around the world closer to the speed of light, a day in this train will meet a year in earth time.

Time and movement are two inseparable concepts. These present foundation to all our knowledge about world including the whole of life and all the expressions of thinking and imagining. Measurement as it is a cornerstone of science, would be impossible without time and space. British astronomer Arthur Eddington claimed his opinion about time operating one-way and is asymmetric in 1927. This theory is based on the thoughts of Australian physicist Ludwig Boltzman. However comprehending time as a one dimensioned straight line that past is in the back, now is in the center and future is ahead, is unthinkable for the people who got through psychedelic experiences. There is almost nothing in the universe that has only one dimension. Time has a depth and infinity that can branch out into a spiral. No matter if it is a spiral or and infinite ouroboros, there is no doubt that the center of the time is at “now”.

Space, Time and Matter…
With Love

LINEUP

Maiko Little Dark Family (IT)
https://soundcloud.com/maiko222
https://www.facebook.com/MaikoLsa222/
https://www.mixcloud.com/MaikoLsa222/

MITA (Popol Vuh Records / TheDarkCode) TR
https://soundcloud.com/pudimita

MORWEN (TheDarkCode) TR
https://soundcloud.com/morwenea

OXOMO (Voodoo Hoodoo Records / TheDarkCode) TR
https://soundcloud.com/oxomoo


TIME LINE

22.00 - 23.00 Morwen (warmup)
23.00 - 01.00 Mita
01.00 - 03.00 Maiko
03.00 - 05.00 Oxomo

MAIKO BIOGRPHY

" I enter in to the psychedelic at really young age, enjoying and studying this world , music and people every moment, till i started to organise parties when i was 19. created with some good friends the Little Dark Family and organised underground parties all around Italy full orientated on darkpsy and experimental vibes. At this parties played artist like Kindzadza, Psykovsky, Yaminahua, Kasatka, Calyptratus, Dark whisper, Zik, Kaya, Spiral, Select project, Kaikkialla, Mimic wat, Will o wisp, Megalopsy, Kykeon, Spore, Radice, Virtuanoise, Alpscore, Yara & Malkaviam, Systemcrash, Native elements, Giuseppe and many more. after long time listening dancing organizing and givin' space for a lot of artists to play i understand that i want also to give my contribute to the dancefloor as a performer, cuz i understand how much i can give when i'm behind the desks, trying to guide people in a deep psychedelic trance experience. not only the selection and skills make u a dj

▼ Show More Information

Güvenlik caddesi No:97/A, 06690
Ankara
17 March , Saturday 22:00

More Events Nearby

 27 September , Thursday
 Congresium Ankara, Çankaya
 27 September , Thursday
 Congresium Ankara, Çankaya
 04 October , Thursday
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - BTK, Ankara
 17 October , Wednesday
 Alternatif Trekking, Ankara
 16 October , Tuesday
 TC MEB Ozel Leyla Inanir Ankara Guz Uzm ve Meslek Edindirme Kursu, Ankara
 25 September , Tuesday
 TC MEB Ozel Leyla Inanir Ankara Guz Uzm ve Meslek Edindirme Kursu, Ankara
 27 September , Thursday
 Kafka Tur, Ankara
 12 October , Friday
 Ankara Bogaziçi, Mamak
 17 October , Wednesday
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - BTK, Ankara
 03 October , Wednesday
 Alternatif Trekking, Ankara
 27 September , Thursday
 Alternatif Trekking, Ankara
 22 September , Saturday
 Alternatif Trekking, Ankara
 22 September , Saturday
 Alternatif Trekking, Ankara
 05 October , Friday
 Alternatif Trekking, Ankara
 03 October , Wednesday
 Kafka Tur, Ankara
 22 September , Saturday
 Kafka Tur, Ankara
 05 October , Friday
 Kafka Tur, Ankara
 17 October , Wednesday
 Başkent Psikoloji Atölyesi, Ankara