The Science of Fiction - Requiem for a Dream (2000)

Denne gangen tar vi for oss det psykologiske dramaet “Requiem for a Dream” (2000), som handler om dopmisbruk og avhengighet i en bredere forstand. Karakterene er avhengig av forskjellige ting; heroin, TV, mat, slankepiller og suksess.

Filmen er dessverre like aktuell samfunnskritikk i dag som i år 2000.

Siden da har USA gått fra opioid-epidemi til heroinbølge: En utvikling akselerert av legalisert avhengighet gjennom utstrakt og ukritisk pilletrilling til store deler av folket, godt hjulpet av et lovverk som tillater "Big Pharma" å reklamere for avhengighetsskapende medikamenter.

Espen Walderhaug er Dr. Psychol. og jobber som forskningskoordinator i seksjon for rus- og avhengighetsbehandling ung ved Oslo universitetssykehus. Han forsker på rusavhengighet, og skal snakke om begrepet avhengighet og hvordan forskjellige stoffer virker på hjernen. Hva er avhengighet, hvorfor blir man det, og hvorfor klarer man ikke å slutte selv om man gjerne vil? Han vil også ta for seg belønningssystemet i hjernen, skillet mellom diagnosen "avhengighet" og det å gjøre noe man liker for mye. Kan det være at rusmidler blir til et substitutt for mellommenneskelige relasjoner?

PRAKTISK INFORMASJON
Science of Fiction er en del av Cinematekets program, og er åpent for alle. Foredraget holdes på norsk klokken 18:00 før filmvisningen.

Billetter kjøpes på Cinemateket. Billettprisene er kr 50,- for medlemmer av Cinemateket, kr 80,- for andre. Alle kan bli medlemmer, det koster kr 100,- for 6 måneder (200,-/12 mnd), og ordnes der og da.

The Science of Fiction er et samarbeid mellom Cinemateket og Universitetet i Oslo som gjennom foredrag og samtale tar opp den vitenskapelige og filosofiske verdien i en utvalgt film før kinovisning.

▼ Show More Information

Filmens Hus, Dronningens gate 16, 0152
Oslo
19 April , Thursday 18:00

More Events Nearby

 16 October , Tuesday
 Oslo Spektrum Arena, Oslo
 29 September , Saturday
 Oslos Bratteste, Oslo
 08 October , Monday
 Folketeateret, Oslo
 23 October , Tuesday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 16 October , Tuesday
 Oslo Spektrum Arena, Oslo
 10 October , Wednesday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 05 October , Friday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 07 October , Sunday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 19 October , Friday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 09 October , Tuesday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 03 October , Wednesday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 11 October , Thursday
 Oslo, Norway, Oslo
 28 September , Friday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 20 October , Saturday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 13 October , Saturday
 Nøklevann Rundt, Oslo
 05 October , Friday
 Kulturkirken JAKOB, Oslo
 10 October , Wednesday
 Chateau Neuf - Det Norske Studentersamfund, Oslo
 16 October , Tuesday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 26 September , Wednesday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 13 October , Saturday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 07 October , Sunday
 Oslo Konserthus, Oslo
 27 September , Thursday
 Vika Kino, Oslo
 06 October , Saturday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 28 September , Friday
 Oslo Konserthus, Oslo
 07 October , Sunday
 Oslo Konserthus, Oslo
 26 September , Wednesday
 Vika Kino, Oslo
 06 October , Saturday
 Asker kulturhus, Asker
 20 October , Saturday
 Barna i Asker kulturhus, Asker
 21 October , Sunday
 Herr Nilsen, Oslo
 12 October , Friday
 Oslo Spektrum Arena, Oslo
 23 October , Tuesday
 Sentrum Scene, Oslo
 05 October , Friday
 Rockefeller / John DEE / Sentrum Scene, Oslo
 19 October , Friday
 Parkteatret, Oslo
 06 October , Saturday
 Oslo Konserthus, Oslo
 26 September , Wednesday
 Asker kulturhus, Asker