Super Kahoot Quiz - wielki konkurs słownictwa z niemieckiego

Zasady konkursu:
1. Konkurs Super Kahoot Quiz - wielki konkurs słownictwa z języka niemieckiego - organizowany jest przez Szkolę Podstawową nr 4 w Radzionkowie Rojcy ul. Sikorskiego 8a
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas II i III gimnazjum.
3.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni mieć ze sobą komórkę z dostępem do internetu. Jest to warunek konieczny.
5. Konkurs składac się będzie z 3 etapów i oparty na podstawie platformy interaktywnej KAHOOT.
a) w I etapie (zestaw słownictwa w załączniku) uczniowie będą mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 20 pytań (do wyboru: a,b,c,d).
b) Do drugiego etapu przechodzi 5 najlepszych uczniów tzn. tych, którzy udzielili odpowiedzi najszybciej i uzyskali najwięcej punktów. W tym etapie uczniowie będą mieli za zadanie odpowiedzieć na 10 pytań.
c) Do trzeciego etapu przechodzi 3 najlepszych uczniów tzn. tych, którzy udzielili odpowiedzi najszybciej i uzyskali najwięcej punktów. W tym etapie uczniowie będą mieli za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań.
6. Wszystkie 3 etapy przeprowadzone będą w tym samym dniu tzn. zgodnie z ustalonymi regułami tj. od 16:00 do 17:00.
7. Nagrody w konkursie:
a) I miejsce - nagroda rzeczowa oraz przy uzyskaniu przynajmniej 90% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich etapów - ocena celująca z aktywności
b) II miejsce - certyfikat uczestnictwa w konkursie + drobna nagroda rzeczowa
c) III miejsce - certyfikat uczestnictwa w konkursie

▼ Show More Information

ulica gen. Władysława Sikorskiego 8A, 41-922 Radzionków, Polska
adress is not specified
10 April , Tuesday 16:00