Stiftelsesmøte Agder Psykologi Forum

Det innkalles til et stiftelsesmøte den 21. Februar, klokken 18:30 (lokale foreløpig uavklart).
Alle som kan stille på valg eller forslag på andre som kan stille på valg oppfordres til å ta kontakt med fb melding eller med epost agderpsykologiforum@gmail.com

Agenda Stiftelsesmøte Agder Psykologi Forum

21.02.2018

1. Godkjenne de fremmøtte
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne/foreslå vedtekter
6. Fastsette medlemskontingent (200 NOK)
7. Behandle budsjett
8. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder.
b) styremedlemmer og varamedlemmer.
c) Regnskapsfører, Revisor
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
e) Utvalg- valgt styre får oppnevne utvalg ved behov
9. Evt.

▼ Show More Information


Arendal
21 February , Wednesday 18:30

More Events Nearby

 23 November , Friday
 Arendal Kulturhus, Arendal
 21 November , Wednesday
 Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
 06 December , Thursday
 Arendal Kulturhus, Arendal