Składanie projektów - BP Bemowo 2017

BURMISTRZ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY MAREK LIPIŃSKI ZAPRASZA DO SKŁADANIA PROJEKTÓW:

do 15 stycznia możesz zgłoś projekt, który poprawi Twoją okolicę!
Projekty, na które w czerwcu zagłosuje najwięcej warszawiaków, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy i zrealizowane w kolejnym roku.
Do rozdysponowania

jest 2 miliony 700 tysięcy złotych!!!!!.

Aby zgłosić projekt wystarczy:
- wypełnić formularz ON-LINE lub PAPIEROWY (Uwaga! formularz papierowy należy wydrukować, wypełnić i przynieść do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Potrzebne dokumenty do wydrukowania znajdziesz http://www.bemowo.waw.pl/administracja/zarzad_dzielnicy/budzet_partycypacyjny/burmistrz_dzielnicy_bemowo_zap,10194/ )
- do każdego formularza dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają projekt (http://www.bemowo.waw.pl/administracja/zarzad_dzielnicy/budzet_partycypacyjny/burmistrz_dzielnicy_bemowo_zap,10194/)
- powinieneś też przygotować wstępny kosztorys projektu, poszukaj podpowiedzi http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto?Projekt musi spełniać kilka warunków:
- musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (2017 roku),
- zgłoszone projekty powinny być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność m.st. Warszawy i znajdować się na terenie Dzielnicy Bemowo,
- dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy lub na terenie stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy, obciążoną na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu,
- teren, na którym zlokalizowany jest projekt, powinien być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
- projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicy lub jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.),
- nie może być projektem częściowym, powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach; w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów roku 2017,
- musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę,
- całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze, oraz w limicie na jeden projekt, jeżeli taki został wyznaczony w danej dzielnicy,
- Wszystkie złożone projekty zostaną poddane wstępnej weryfikacji, której dokonają urzędnicy. W przypadku braków w formularzu autor będzie miał 3 dni na wprowadzenie poprawek.

Weryfikacja potrwa do 31 maja 2016 r.Jakie projekty mogę zgłosić?
Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

▼ Show More Information

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381
Warsaw
15 January , Friday 23:59

More Events Nearby

 21 November , Wednesday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 07 December , Friday
 Klub Proxima, Warsaw
 01 December , Saturday
 Warszawa Centrum, Srodmiescie
 01 December , Saturday
 Fundacja Rasowy Kundel, Piaseczno
 01 December , Saturday
 Schronisko Na Paluchu, Warsaw
 01 December , Saturday
 Fundacja Rasowy Kundel, Piaseczno
 24 November , Saturday
 Progresja, Warsaw
 25 November , Sunday
 Klub Proxima, Warsaw
 06 December , Thursday
 klub Stodoła, Warsaw
 17 November , Saturday
 Warshaw,
 10 December , Monday
 COS Torwar, Warsaw
 06 December , Thursday
 Fundacja Z Serca Ochotnego, Warsaw
 25 November , Sunday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 30 November , Friday
 Kobyłka, Poland, Kobyłka
 21 November , Wednesday
 Terapeutyczna, Warsaw
 01 December , Saturday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 26 November , Monday
 VooDoo Club, Warsaw
 12 December , Wednesday
 Terapeutyczna, Warsaw
 08 December , Saturday
 Sangate Hotel Airport, Warsaw
 20 November , Tuesday
 Kuźnia Kulturalna, Wilanów
 14 November , Wednesday
 Terapeutyczna, Warsaw
 15 November , Thursday
 Fast Textile Międzynarodowe Targi Tekstylne, Nadarzyn
 01 December , Saturday
 Westy do Adopcji, Warsaw
 24 November , Saturday
 Warsaw, Poland, Warsaw
 07 December , Friday
 klub Stodoła, Warsaw
 23 November , Friday
 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw
 19 November , Monday
 Kuźnia Kulturalna, Wilanów
 08 December , Saturday
 klub Stodoła, Warsaw
 10 December , Monday
 COS Torwar, Warsaw
 05 December , Wednesday
 Terapeutyczna, Warsaw
 25 November , Sunday
 Tajlandia,
 17 November , Saturday
 Alcha Ośrodek Rozwoju Osobistego, Warsaw
 03 December , Monday
 Strzelnica Warszawianka, Warsaw