Skall konsten tjäna det goda? Seminarium om konst och moral i Helsingfors 31.1.2016

Skall konsten tjäna det goda? Seminarium om konst och moral i Helsingfors 31.1

Program

Kl. 15.00 Hannes Nykänen, filosof

Kl. 16.30 Ulrika Nielsen, författare och kritiker

KL. 17.45 Paus

Kl. 18.15 Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet

Tema

Konstens och

litteraturens relation till moral och politik har
diskuteras flitigt under senare tid. En central fråga har varit vilket sorts ansvar konstnärer har för de idéer och förhållningssätt som deras verk uttrycker. I detta sammanhang ställs ofta två idéer mot varandra: 1) idén om konsten som en sanningssägare som blottlägger både beundransvärda eller förkastliga delar av den mänskliga tillvaron, och 2) idén om konsten som det godas tjänare som skall utvärderas i relation till våra moraliska och politiska ideal. I kulturdebatten relateras denna dikotomi ofta till frågor om konstens frihet - vilka möjligheter finns överhuvudtaget för fritt skapande om den goda konsten skall bekräfta våra värderingar?

Under seminariet skall vi diskutera konstens och framför allt litteraturens relation till moral och politik. Handlar moral om att följa färdigt fastställda normer? Eller handlar moral mer om att försöka nå insikt och klarhet i frågor som är oss angelägna? Om det senare alternativet skulle vara mer i linje med människors moraliska strävanden, hur skulle vi i så fall ställa frågan om konstens relation till moral? Tänk om just frågan om frihet är en central moralisk fråga?
Våra tankar om konst och moral kan inte vara mer belysande än våra tankar om hur vi ska förstå moral. Bör vi inte vara öppna för att lära oss att bättre förstå moralens innebörd? Och borde inte konstens relation till moralen vara öppen av samma skäl?

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och undervisar i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänen har bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2006) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). Nykänen är även redaktör för tidskriften European Journal of Psychoanalysis.

Ulrika Nielsen är filosofie magister, författare och kritiker. Hon studerade litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, Litterär gestaltning på Göteborgs Universitet och har deltagit i det nordiska kritikernätverket Fria seminariet i litterär kritik (FSL). Hon är för närvarande bosatt i Stockholm. Nielsen fick i år Svenska Yles litteraturpris för diktverket Undergången. För Nielsens böcker se: http://www.sets.fi/forfattare/ulrika-nielsen/

Ebba Witt-Brattström är professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon är en ledande röst inom den svenska kultur- och litteraturdebatten. Sedan 1970-talet har Witt-Brattström varit aktiv för feminismen i Sverige. Inom sin akademiska gärning har Witt-Brattström fokuserat på genusperspektiv inom litteraturen. Senast utkom "Stå i bredd: 70-talets kvinnor, män och litteratur" och i februari 2016 utkommer "Kulturmannen och andra texter". För Witt-Brattströms omfattande verksamhet både som forskare och opinionsbildare, se:

http://375humanistia.helsinki.fi/sv/humanisterna/ebba-witt-brattstrom

sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_Witt-Brattström

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/persons/ebba-wittbrattstroem%285da5ef98-05bc-42a1-af5a-5ebd1834552a%29.html

Tid: 31.1.2016 kl. 15-19.30

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Anmälan

www.sfvbildning.fi/evenemang

Arrangörer:

Folkets Bildningsförbund och SFV-bildning.
www.fbf.fi
www.sfvbildning.fi

▼ Show More Information

Yrjönkatu 18, 00120
Helsinki
31 January , Sunday 15:00

More Events Nearby

 23 March , Friday
 Hartwall Arena, Helsinki
 20 April , Friday
 Messukeskus, Helsinki
 20 April , Friday
 Kontulan Ostoskeskus, Helsinki
 23 March , Friday
 Finlandia-talo, Helsinki
 23 March , Friday
 The Circus, Helsinki
 31 March , Saturday
 Nosturi, Helsinki
 21 April , Saturday
 Ääniwalli, Helsinki
 30 March , Friday
 The Circus, Helsinki
 13 April , Friday
 Hartwall Arena, Helsinki
 06 April , Friday
 Ääniwalli, Helsinki
 12 April , Thursday
 TAVASTIA-klubi, Helsinki
 06 April , Friday
 Kattilahalli, Helsinki
 21 April , Saturday
 Hartwall Arena, Helsinki
 21 April , Saturday
 Nosturi, Helsinki
 06 April , Friday
 Finlandia-talo, Helsinki
 28 March , Wednesday
 The Circus, Helsinki
 14 April , Saturday
 Musiikkitalo, Helsinki
 18 April , Wednesday
 Kulttuuritalo (Helsinki), Helsinki
 27 March , Tuesday
 Kulttuuritalo (Helsinki), Helsinki
 14 April , Saturday
 Koskenranta, Helsinki
 20 April , Friday
 Virgin Oil Co. Helsinki, Helsinki
 30 March , Friday
 Messukeskus, Helsinki
 07 April , Saturday
 Kattilahalli, Helsinki
 20 April , Friday
 Ääniwalli, Helsinki
 13 April , Friday
 Kaivohuone, Helsinki
 14 April , Saturday
 Nosturi, Helsinki
 14 April , Saturday
 The Circus, Helsinki
 23 March , Friday
 E93 Lounge & Night Club, Helsinki
 14 April , Saturday
 Kallion kirkko, Helsinki
 24 March , Saturday
 TAVASTIA-klubi, Helsinki
 11 April , Wednesday
 Kulttuuritalo (Helsinki), Helsinki
 01 April , Sunday
 Nosturi, Helsinki
 24 March , Saturday
 Kellohalli, Helsinki
 01 April , Sunday
 Kaivohuone, Helsinki
 25 March , Sunday
 Trio Sport Center, Vantaa