Skall konsten tjäna det goda? Seminarium om konst och moral i Helsingfors 31.1.2016

Skall konsten tjäna det goda? Seminarium om konst och moral i Helsingfors 31.1

Program

Kl. 15.00 Hannes Nykänen, filosof

Kl. 16.30 Ulrika Nielsen, författare och kritiker

KL. 17.45 Paus

Kl. 18.15 Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet

Tema

Konstens och

litteraturens relation till moral och politik har
diskuteras flitigt under senare tid. En central fråga har varit vilket sorts ansvar konstnärer har för de idéer och förhållningssätt som deras verk uttrycker. I detta sammanhang ställs ofta två idéer mot varandra: 1) idén om konsten som en sanningssägare som blottlägger både beundransvärda eller förkastliga delar av den mänskliga tillvaron, och 2) idén om konsten som det godas tjänare som skall utvärderas i relation till våra moraliska och politiska ideal. I kulturdebatten relateras denna dikotomi ofta till frågor om konstens frihet - vilka möjligheter finns överhuvudtaget för fritt skapande om den goda konsten skall bekräfta våra värderingar?

Under seminariet skall vi diskutera konstens och framför allt litteraturens relation till moral och politik. Handlar moral om att följa färdigt fastställda normer? Eller handlar moral mer om att försöka nå insikt och klarhet i frågor som är oss angelägna? Om det senare alternativet skulle vara mer i linje med människors moraliska strävanden, hur skulle vi i så fall ställa frågan om konstens relation till moral? Tänk om just frågan om frihet är en central moralisk fråga?
Våra tankar om konst och moral kan inte vara mer belysande än våra tankar om hur vi ska förstå moral. Bör vi inte vara öppna för att lära oss att bättre förstå moralens innebörd? Och borde inte konstens relation till moralen vara öppen av samma skäl?

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och undervisar i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänen har bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2006) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). Nykänen är även redaktör för tidskriften European Journal of Psychoanalysis.

Ulrika Nielsen är filosofie magister, författare och kritiker. Hon studerade litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, Litterär gestaltning på Göteborgs Universitet och har deltagit i det nordiska kritikernätverket Fria seminariet i litterär kritik (FSL). Hon är för närvarande bosatt i Stockholm. Nielsen fick i år Svenska Yles litteraturpris för diktverket Undergången. För Nielsens böcker se: http://www.sets.fi/forfattare/ulrika-nielsen/

Ebba Witt-Brattström är professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon är en ledande röst inom den svenska kultur- och litteraturdebatten. Sedan 1970-talet har Witt-Brattström varit aktiv för feminismen i Sverige. Inom sin akademiska gärning har Witt-Brattström fokuserat på genusperspektiv inom litteraturen. Senast utkom "Stå i bredd: 70-talets kvinnor, män och litteratur" och i februari 2016 utkommer "Kulturmannen och andra texter". För Witt-Brattströms omfattande verksamhet både som forskare och opinionsbildare, se:

http://375humanistia.helsinki.fi/sv/humanisterna/ebba-witt-brattstrom

sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_Witt-Brattström

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/persons/ebba-wittbrattstroem%285da5ef98-05bc-42a1-af5a-5ebd1834552a%29.html

Tid: 31.1.2016 kl. 15-19.30

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Anmälan

www.sfvbildning.fi/evenemang

Arrangörer:

Folkets Bildningsförbund och SFV-bildning.
www.fbf.fi
www.sfvbildning.fi

▼ Show More Information

Yrjönkatu 18, 00120
Helsinki
31 January , Sunday 15:00

More Events Nearby

 16 November , Friday
 Hartwall Arena, Helsinki
 20 October , Saturday
 Espoo Metro Areena, Espoo
 02 November , Friday
 Suvilahti, Helsinki
 09 November , Friday
 Nosturi, Helsinki
 10 November , Saturday
 Kulttuuritalo (Helsinki), Helsinki
 20 October , Saturday
 Kaapelitehdas, Helsinki
 01 November , Thursday
 Hartwall Arena, Helsinki
 26 October , Friday
 Helsinki, Finland, Helsinki
 03 November , Saturday
 Espoo Metro Areena, Espoo
 15 November , Thursday
 Messukeskus, Helsinki
 20 October , Saturday
 Espoo Metro Areena, Espoo
 02 November , Friday
 Kaapelitehdas, Helsinki
 19 October , Friday
 Kulttuuritalo (Helsinki), Helsinki
 15 November , Thursday
 Kulttuuritalo (Helsinki), Helsinki
 14 November , Wednesday
 Savoy-teatteri, Helsinki
 17 November , Saturday
 Azembora, Helsinki
 01 November , Thursday
 Finlandia-talo, Helsinki
 17 November , Saturday
 Boulderkeskus, Espoo
 20 October , Saturday
 Shamrock Vantaa, Vantaa
 20 October , Saturday
 Azembora, Helsinki
 25 October , Thursday
 Finlandia-talo, Helsinki
 03 November , Saturday
 Finlandia-talo, Helsinki
 11 November , Sunday
 Koko Jazz Club, Helsinki
 02 November , Friday
 Shamrock Vantaa, Vantaa
 28 October , Sunday
 Eckerö Line, m/s Finlandia, Helsinki
 26 October , Friday
 Helsingin Konservatorio, Helsinki
 09 November , Friday
 Molly Malone's Helsinki, Helsinki
 15 November , Thursday
 Surya Ayurveda Hyvinvointikeskus, Helsinki
 11 November , Sunday
 Finlandia-talo, Helsinki
 20 October , Saturday
 Espoo Metro Areena, Espoo
 06 November , Tuesday
 Kulttuuritalo Martinus, Vantaa