Shockholm Halloween Parade 2018

Drömmar har inga gränser! Det är något som vi bakom Shockholm står för helhjärtat och är ett budskap som vi känner är viktigt att sprida kring sig just nu! Vad som behövs för att en dröm ska kunna bli verklighet känner vi är massor med kul, kreativitet, dedikering och positivitet!

Det är precis på det

sätt som vi, Shockholm förändrarna, har organiserat en Halloween parad mitt i Centrala Stockholm. Vi är alla volonltärer, vi är alla människor som lever i vårt samhälle. Vi är människor som kommer från alla världens hörn och samlar oss kring detta budskap, ATT INGEN DRÖM ÄR FÖR STOR!


Så kom med oss till Kungsträdgården den 4e November och tåga genom gamla stan och tillbaka på en resa där inte bara vi, utan världen runt om kring blir till livs levande upplevelser! Vi känner att vi kan skapa en dag vi sent kommer att glömma med massor med skratt, lek, drömmande, skapande, bröder, systrar, vänner, mammor, pappor, morfars, mormors, HELA FAMILJEN! Ju fler vi blir ju roligare atmosfär kan vi skapa!

Vi gör detta för att ge tillbaka till alla er som gör detta samhälle till vad det är! Bara tillsammans kan vi förverkliga de största drömmarna! Låt oss bryta barriärerna och skapa atmosfärerna, från oss, till oss!

De fina bidragande artisterna på scenen:

Allaywan
https:open.spotify.com/artist/5Pcez7u1H2Po6e2LmMdF3f//

Magnettes
www.themagnettes.se/

Anna Jois
http://annajois.se/

Hitta mer kul på:
www.shockholm.se

-----------------------------------------------------------------
Dreams have no limits! That is something that we behind Shockholm stand by whole heartedly, and is a message that we feel is important to spread around us right now! What is needed for a dream to become reality we feel is alot of fun, creativity, dedication and positivity!

It is in that way we, the Shockholm Changemakers, have organized a Halloween parade in central Stockholm. We are volunteers, we are all people that live in this community. We are people from all the corners of the world and gather around this message, THAT NO DREAM IS TO BIG!

So join us at Kungsträdgården November 4th and parade through Gamla Stan and back on a journey where not only us, but the world around becomes real alive experiences! We feel that we can create a day we will never forget with loads of laughter, playing, dreaming, creating, brothers, sisters, friends, moms, dads, grandmas and grandpas, THE WHOLE FAMILY! The more people we are the more fun the atmosphere we can create!

We do this to give back to all of you who makes this community what it is! Only together we can realize the greatest dreams! Let us break the barriers and create the atmosphere, for us, by us!

The great contributing artists on stage:

Allaywan
https:open.spotify.com/artist/5Pcez7u1H2Po6e2LmMdF3f//

The Magnettes
www.themagnettes.se/

Anna Jois
http://annajois.se/

Find more info at:
www.shockholm.se

▼ Show More Information

Kungsträdgården, 103 91
Stockholm
03 November , Saturday 15:30

More Events Nearby

 25 November , Sunday
 Ericsson Globe, Stockholm
 24 November , Saturday
 Ericsson Globe, Stockholm
 18 December , Tuesday
 Fryshuset Klubben/ Arenan, Stockholm
 30 November , Friday
 Annexet, Stockholm
 27 November , Tuesday
 Fryshuset Klubben/ Arenan, Stockholm
 01 December , Saturday
 Hellasgården, Stockholm
 27 November , Tuesday
 Tele2 Arena, Stockholm
 08 December , Saturday
 Fryshuset Klubben/ Arenan, Stockholm
 30 November , Friday
 Hovstallet, Stockholm
 24 November , Saturday
 Outdoorladan, Stockholm
 08 December , Saturday
 Fiesta Casaloca, Stockholm
 04 December , Tuesday
 Rival, Stockholm
 30 November , Friday
 Dansens Hus, Stockholm
 05 December , Wednesday
 Rival, Stockholm
 30 November , Friday
 Kungsträdgården, Stockholm
 13 December , Thursday
 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm
 22 November , Thursday
 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm
 20 November , Tuesday
 Stockholm, Sweden, Stockholm
 11 December , Tuesday
 Oscarsteatern, Stockholm
 13 December , Thursday
 Elite Palace Hotel, Stockholm
 12 December , Wednesday
 Stockholm, Sweden, Stockholm