Sfäriska Skolan: Öppen sfär med Klara Segerson!

Sfäriska Skolan är tillbaka! Efter ett antal lärorika tillfällen tog vi ett längre uppehåll, men nu vill vi fortsätta skapandet av förståelse och förändring tillsammans med er som vill vara med. Här följer en kort introduktion, både till Sfäriska Skolan generellt och till detta första tillfälle specifikt.Sfäriska Skolan är en konstnärlig plattform för samskapad forskning och lärande. Tillsammans låter vi livets små och stora frågor ta plats, utan några föreställningar om att de slutgiltigt kan besvaras. Det handlar mer om att avsätta tid och rum för en utforskande process, snarare än om att så snabbt och enkelt som möjligt komma fram till något förväntat resultat. Vi söker kunskap på samma sätt som små barn stillar sin nyfikenhet, vi provar oss fram och låter direkta erfarenheter forma vår varseblivning. Intentionen är alltjämt att skapa relevant förståelse och radikal förändring, både i den enskilda människans medvetande och i det omgivande samhällets strukturer.

Initiativet är taget av Lucas Grind och Ruben Wätte, men det är inte vi som undervisar. Alla som deltar är både lärare och elever enligt principen: ”När jag talar är jag lärare och när jag lyssnar är jag elev”. Varje tillfälle utformas och hålls på olika sätt av en inbjuden gäst, denna gång ingen mindre än Klara Segerson - konstnär med det skrivna ordet som sin främsta materialitet. Klara arbetar med språket som ett konstnärligt och pedagogiskt verktyg, bland annat med att hjälpa människor att undersöka sitt eget inre landskap. Genom kravlösa och prestationsbefriade övningar kan vi med Klaras hjälp upptäcka och utforska vårt eget skrivspråk, vilket låter oss uttrycka det som annars förblir outtalat och omedvetet, även för oss själva. För att väcka sinnena till liv, som bränsle för skrivandet, kommer vi också att göra några rörelseövningar med Clara Bankefors, som arbetar med dans och rörelse, bland annat i olika pedagogiska situationer.

Vi ser väldigt mycket fram emot denna öppna sfär och hoppas att alla som känner sig lockade tar tillfället i akt och deltar! Deltagandet kräver ingen föranmälan men kostar 150 kronor (eller mer för den som vill och kan) som betalas på plats, antingen med swish eller kontant. Förutom den pedagogiska situationen ingår även fika i priset.

Hoppas vi ses! ❤️

▼ Show More Information

Yttereneby 21, 15391
Järna
18 March , Sunday 13:00

More Events Nearby