Samekonferensens temadag ”Oktasaš Sápmi"/Ett gemensamt Sápmi"

Temadagen fylls av intressanta och inspirerande föredrag och diskussioner om Sápmis gemensamma nutid och framtid. Denna temadag är en del av firandet som markerar 100-år sedan det första samnordiska samiska mötet hölls i Trondheim 1917. Vi firar 100 år av samisk organisering med denna temadag, "Ett Gemensamt

Sápmi”. Hur långt har vi kommit i vårt samiska samhällsbyggande och vilka framtida utmaningar står vi inför.

Det blir en minnesvärd dag då det samiska folket kommer samman från norr till söder, från öst till väst. Det kommer att vara en dag där vi möts, diskuterar och inspireras. På Samerådets temadag möts Sápmis politiska ledare och representanter från samiska organisationer och institutioner tillsammans med representanter för olika länder och internationella vänner och gäster.

Temadagen är en del av den 21a Samekonferensen som pågår 9-11 februari. Samekonferensen arrangeras vart fjärde år och är Samerådets högsta beslutande organ. Konferensen väljer Samerådets medlemmar och antar den deklaration som anger prioriteringarna för Samerådets arbete under de kommande fyra åren. Samekonferensen är öppen för åhörare även 10-11/2.

Temadagens språk kommer att vara Samiska, Engelska, Ryska och Skandinaviska.

Deltagandet vid Temadagen är kostnadsfritt. Deltagarna täcker själva sina omkostnader. Anmälan görs via Samerådets hemsida. Där hittas även program och praktisk information;
www.saamicouncil.net

Välkommen till Trondheim!

//

Fáttábeaivvis beasat vásihit miellagiddevaš ja hástaleaddji logaldallamiid ja digáštallamiid Sámi oktasaš dálááiggis ja boahtteáiggis. Dát beaivi lea oassin 100 jagi ávvudeamis das rájes go vuosttaš oktasaš sámi čoahkkin lágiduvvui Troanddimis 1917. Mii ávvudat 100 jagi sámi organiserema dán fáttábeivviin ”Oktasaš Sápmi”. Man guhkás leat ollen sámi servodathuksemiin ja makkár hástalusat leat vuordimin?

Šaddá erenoamáš beaivi go sámi álbmot čoahkkana davvin, máddin, oarjin ja nuortan. Mii galgat deaivvadit, digáštallat ja oažžut inspirašuvnna. Sámiráđi fáddábeaivái servet politihkálaš njunnožat Sámis, áirasat sámi organisašuvnnain ja institušuvnnain, ovddasteaddjit iešguđet ge riikkain ja riikkaidgaskasaš verddet ja guossit.

Fáddábeaivi lea oassin 21. Sámekonferánssas mii lágiduvvo guovvamánu 9.-11. beivviid. Sámekonferánsa lágiduvvo juohke njeallját jagi ja lea Sámiráđi bajimuš orgána. Konferánsa vállje Sámiráđi áirasiid ja mearrida julggáštusa mii čilge Sámiráđi vuoruhemiid čuovvovaš njeallje jagi. Sámekonferánsa lea rabas guldaleaddjiide maiddái 10. ja 11. beivviid.

Fáddábeaivvi gielat leat sámegiella, eŋgelasgiella, ruoššagiella ja skándinaválašgiella.

Fáttábeaivvi oasálastin lea nuvttá. Oasálastit mákset ieža mátkki ja orruma. Dieđit oasálastima Sámiráđi ruovttusiiddu bokte. Doppe gávnnat maid prográmma ja praktihkalaš dieđuid; www.saamicouncil.net.

Bures boahtin Tråantii!

▼ Show More Information

Klæbuveien 127, 7031
Trondheim
09 February , Thursday 10:00

More Events Nearby

 02 July , Sunday
 Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, Trondheim
 02 July , Sunday
 Trondheim, Norway, Trondheim
 12 July , Wednesday
 Trondheim, Norway, Trondheim
 01 July , Saturday
 Leangen Travbane, Trondheim
 12 July , Wednesday
 Kafe Skuret, Trondheim
 28 June , Wednesday
 Litteraturhuset i Trondheim, Trondheim
 22 July , Saturday
 Frognerparken, Oslo
 07 July , Friday
 Kafe Skuret, Trondheim
 30 June , Friday
 Kafe Skuret, Trondheim
 14 July , Friday
 Kafe Skuret, Trondheim
 15 July , Saturday
 Kafe Skuret, Trondheim
 13 July , Thursday
 Kafe Skuret, Trondheim
 01 July , Saturday
 Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim
 21 July , Friday
 Kafe Skuret, Trondheim
 02 July , Sunday
 Viksletta, Malvik
 22 July , Saturday
 Sveian, Hommelvik
 02 July , Sunday
 Kieglekroa, Trondheim
 28 June , Wednesday
 Good Omens, Trondheim
 01 July , Saturday
 HiST avd. Rotvoll, Trondheim
 22 July , Saturday
 Kafe Skuret, Trondheim
 30 June , Friday
 Trondheim Torg, Trondheim
 02 July , Sunday
 Leangen Travbane, Trondheim
 28 June , Wednesday
 Tulla Fischer, Trondheim
 08 July , Saturday
 Antikvariatet, Trondheim
 05 July , Wednesday
 SmartReiser, Trondheim
 07 July , Friday
 Ila, Trondheim
 30 June , Friday
 Leangen Travbane, Trondheim
 08 July , Saturday
 Coralua Trondheim International Choir Festival, Trondheim
 21 July , Friday
 Mig - Tautra, Frosta
 02 July , Sunday
 Frognerparken, Oslo
 17 July , Monday
 Trondheim Taiji senter, Trondheim
 20 July , Thursday
 Nordenfjeldske Fuglehundklub, Trondheim
 30 June , Friday
 Vår Frue - Åpen kirke, Trondheim
 09 July , Sunday
 Søndagsjazz på Ila Brainnstasjon, Trondheim
 25 July , Tuesday
 DNT ung Trøndelag, Trondheim