Samekonferensens temadag ”Oktasaš Sápmi"/Ett gemensamt Sápmi"

Temadagen fylls av intressanta och inspirerande föredrag och diskussioner om Sápmis gemensamma nutid och framtid. Denna temadag är en del av firandet som markerar 100-år sedan det första samnordiska samiska mötet hölls i Trondheim 1917. Vi firar 100 år av samisk organisering med denna temadag, "Ett Gemensamt

Sápmi”. Hur långt har vi kommit i vårt samiska samhällsbyggande och vilka framtida utmaningar står vi inför.

Det blir en minnesvärd dag då det samiska folket kommer samman från norr till söder, från öst till väst. Det kommer att vara en dag där vi möts, diskuterar och inspireras. På Samerådets temadag möts Sápmis politiska ledare och representanter från samiska organisationer och institutioner tillsammans med representanter för olika länder och internationella vänner och gäster.

Temadagen är en del av den 21a Samekonferensen som pågår 9-11 februari. Samekonferensen arrangeras vart fjärde år och är Samerådets högsta beslutande organ. Konferensen väljer Samerådets medlemmar och antar den deklaration som anger prioriteringarna för Samerådets arbete under de kommande fyra åren. Samekonferensen är öppen för åhörare även 10-11/2.

Temadagens språk kommer att vara Samiska, Engelska, Ryska och Skandinaviska.

Deltagandet vid Temadagen är kostnadsfritt. Deltagarna täcker själva sina omkostnader. Anmälan görs via Samerådets hemsida. Där hittas även program och praktisk information;
www.saamicouncil.net

Välkommen till Trondheim!

//

Fáttábeaivvis beasat vásihit miellagiddevaš ja hástaleaddji logaldallamiid ja digáštallamiid Sámi oktasaš dálááiggis ja boahtteáiggis. Dát beaivi lea oassin 100 jagi ávvudeamis das rájes go vuosttaš oktasaš sámi čoahkkin lágiduvvui Troanddimis 1917. Mii ávvudat 100 jagi sámi organiserema dán fáttábeivviin ”Oktasaš Sápmi”. Man guhkás leat ollen sámi servodathuksemiin ja makkár hástalusat leat vuordimin?

Šaddá erenoamáš beaivi go sámi álbmot čoahkkana davvin, máddin, oarjin ja nuortan. Mii galgat deaivvadit, digáštallat ja oažžut inspirašuvnna. Sámiráđi fáddábeaivái servet politihkálaš njunnožat Sámis, áirasat sámi organisašuvnnain ja institušuvnnain, ovddasteaddjit iešguđet ge riikkain ja riikkaidgaskasaš verddet ja guossit.

Fáddábeaivi lea oassin 21. Sámekonferánssas mii lágiduvvo guovvamánu 9.-11. beivviid. Sámekonferánsa lágiduvvo juohke njeallját jagi ja lea Sámiráđi bajimuš orgána. Konferánsa vállje Sámiráđi áirasiid ja mearrida julggáštusa mii čilge Sámiráđi vuoruhemiid čuovvovaš njeallje jagi. Sámekonferánsa lea rabas guldaleaddjiide maiddái 10. ja 11. beivviid.

Fáddábeaivvi gielat leat sámegiella, eŋgelasgiella, ruoššagiella ja skándinaválašgiella.

Fáttábeaivvi oasálastin lea nuvttá. Oasálastit mákset ieža mátkki ja orruma. Dieđit oasálastima Sámiráđi ruovttusiiddu bokte. Doppe gávnnat maid prográmma ja praktihkalaš dieđuid; www.saamicouncil.net.

Bures boahtin Tråantii!

▼ Show More Information

Klæbuveien 127, 7031
Trondheim
09 February , Thursday 10:00

More Events Nearby

 24 May , Wednesday
 Verkstedhallen & Lobbyen, Trondheim
 15 June , Thursday
 BDO-Mila Trondheim, Trondheim
 02 June , Friday
 Torget I Trondheim Sentrum, Trondheim
 09 June , Friday
 Leangen Travbane, Trondheim
 27 May , Saturday
 NTNU Avd. Rotvoll, Trondheim
 18 June , Sunday
 Trondheim, Norway, Trondheim
 02 June , Friday
 Scandic Lerkendal, Trondheim
 03 June , Saturday
 Trondheim, Norway, Trondheim
 07 June , Wednesday
 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Trondheim
 27 May , Saturday
 Kafe Skuret, Trondheim
 10 June , Saturday
 Festningsparken, Trondheim
 09 June , Friday
 Bankhallen, Melhus
 27 May , Saturday
 Scandic Lerkendal, Trondheim
 01 June , Thursday
 Kafe Skuret, Trondheim
 09 June , Friday
 Hell, Norway, Hell
 29 May , Monday
 IKM - Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, Trondheim
 11 June , Sunday
 Trondhjems Turistforening, Trondheim
 09 June , Friday
 Leangen Travbane, Trondheim
 02 June , Friday
 Kafe Skuret, Trondheim
 24 May , Wednesday
 Olavshallen, Trondheim
 14 June , Wednesday
 Heimdal videregående skole, Trondheim
 27 May , Saturday
 Astrum Restaurant, Trondheim
 27 May , Saturday
 Verkstedhallen & Lobbyen, Trondheim
 26 May , Friday
 Høgskoleparken I Trondheim, Trondheim
 03 June , Saturday
 Trondheim Kampsportakademi, Trondheim
 01 June , Thursday
 Ilen Church, Trondheim
 12 June , Monday
 Heimdal videregående skole, Trondheim
 02 June , Friday
 Alma's, Trondheim
 31 May , Wednesday
 Keiserens nye trær, Trondhjem
 27 May , Saturday
 Antikvariatet, Trondheim
 03 June , Saturday
 Fru Lundgreen, Trondheim
 09 June , Friday
 Leangen Ishall, Trondheim
 10 June , Saturday
 Bratsberg Idrettsanlegg, Trondheim
 06 June , Tuesday
 Melhus kommune, Melhus
 06 June , Tuesday
 Verkstedhallen & Lobbyen, Trondheim
 20 June , Tuesday
 Frognerparken, Oslo