Run For Sea 2017

>> Run For Sea 2017 >> #เห็นโพสต์ก่อน
#Following >>> #See_First
_______________________________________
Run For Sea #2017
วิ่งเพื่อพ่อ...เพื่อพิทักษ์ทะเลไทย (ครั้งที่ 23)

โครงการกล้วยน้ำไท เดิน-วิ่ง การกุศล ๕ ธันวามหาราช
จัดโดย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิ

รายได้...เพื่อช่วยปัญหาขยะในทะเลไทยโดยมอบให้คณะประมง

ม.เกษตรศาสตร์

ความสำคัญ
เป็นงานวิ่งประจำปี ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิ ครั้งที่ 23
จัดขึ้น ทุกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติ (ในหลวงรัชกาลที่ 9)
ที่มีความสำคัญยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
2 เพื่อช่วยปัญหาขยะในทะเลไทยโดยมอบให้คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

วัน เวลา การแข่งขัน
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2560 หน้าห้องสมุด / สวนลุมพินี ปล่อยตัว 05.30 น.


ประเภทการสมัคร
• ประเภทที่ 1 ควอเตอร์มาราธอนระยะทาง 10.5 กม.
ค่าสมัครท่านละ..........บาท จะได้รับเสื้อกล้าม หรือ คอกลม 1 ตัว /
พร้อมของที่ระลึกผู้พิทักษ์ Run For Sea 2017 เมื่อเข้าเส้นชัย

• ประเภทที่ 2 บุคคลทั่วไปเดินการกุศล ระยะทาง 2.0 กม.
ค่าสมัครท่านละ..........บาท จะได้รับเสื้อกล้าม หรือ คอกลม 1 ตัว /
พร้อมของที่ระลึกผู้พิทักษ์ Run For Sea 2017 เมื่อเข้าเส้นชัย


กลุ่มอายุการสมัคร
• ชาย : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29ปี / 30-39ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี/
60-69 ปี / 70 ปีขึ้นไป
• หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29ปี / 30-39ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี/
60 ปีขึ้นไป

เริ่มวันรับสมัคร
เริ่ม 7 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 หรือครบจำนวนผู้สมัคร 12,000 คน

ค่าสมัครวิ่ง / เดิน การกุศล
ราคา..................................บาท (จะแจ้งให้ทราบพร้อมกันอีกครั้ง)
ตามประเภทที่ท่านต้องการสมัคร
(จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน / รับจำนวนจำกัด 12,000 คน)


ช่องทางรับสมัคร
1. สมัคร Online / ได้ที่ www.runforsea.com / โทร 095-558-1556
2. สมัคร Walk In / ได้ที่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 ถ.พระราม 4 / โทร 02-769-2000


คุณสมบัติการสมัคร
- อายุตรงตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน (การคิดอายุ คิดจาก พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด)
- หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายติด อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ
- ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านไม่สามารถให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- บัตรเข้าร่วมงานจะต้องเป็นบัตรที่ได้มาจากการซื้ออย่างถูกต้อง และ
เป็นบัตรที่จัดทำโดยกล้วยน้ำไทมูลนิธิเท่านั้น

รางวัลการแข่งขัน
1. ถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- แก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชายและหญิง (ไม่จำกัดอายุ)
2. ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
- แก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
- แก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป และหญิงคนแรก อายุ 60 ปีขึ้นไป
3. ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก กล้วยน้ำไทมูลนิธิ
4. ผู้ที่เดิน-วิ่งการกุศล เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกผู้พิทักษ์ Run For Sea 2017
(เว้นผู้ที่สมัครหน้างาน) จะได้รับหลังงาน 2 สัปดาห์
5. ชมรมต่างๆที่ส่งผู้เข้าร่วม เดิน-วิ่ง มากที่สุด 10 อันดับ จะได้รับถ้วย เกียรติยศจากกล้วยน้ำไทมูลนิธิ
6. รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเสื้อเบลเซอร์ แก่ผู้เข้าเส้นชัยคนแรก ชาย-หญิง
สำหรับผู้ทำลายสถิติ
กติกา
*ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด check point และแสดงสัญลักษณ์มารับรางวัล
*คำตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันและหรือผู้แทนเทคนิคสมาคมนักวิ่ง- เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

มาตรฐานการแข่งขัน
จัดการแข่งขันภายใต้กฎติกา IAAF โดยการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ควบคุมเทคนิคการแข่งขันโดย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้าห้องสมุด ณ สวนลุมพินี ประเทศไทย

04.00 น. นักกีฬาลงทะเบียน
05.00 น. พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9และพิธีเปิด
05.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา (วิ่ง)
05.45 น. ปล่อยตัวนักกีฬา (เดิน)
07.00 น. ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 89 รูป
08.00 น. พิธีมอบถ้วยและรางวัลขนะเลิศตามลำดับ แจกรางวัลแก่ผู้โชคดี
09.00 น. ปิดงาน

การอำนวยความสะดวก
• บริการห้องพัก ณ ห้องรับรองของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (กรณีนักวิ่งต่างจังหวัด)
• บริการที่จอดรถ ณ บริเวณที่จอดรถของสวนลุมพินี / ตึกอื้อจือเหลียง พระราม4
• บริการรับฝากของ (เว้นของมีค่า)
• บริการน้ำดื่มตามเส้นทางวิ่ง ทุก 2.0 กม.
• บริการหน่วยปฐมพยาบาลดูแลตลอดการแข่งขันและบริการตรวจเช็ค ความดันฟรี
• บริการนวด และ ครีมนวด จากบริษัทผู้สนับสนุน
• บริการอาหาร,เครื่องดื่ม และผลไม้ฟรี
• บริการรถสุขา 2 คัน และห้องน้ำในสวนลุมพินี ฟรี
• บริการจำหน่ายชุดสังฆทานร่วมทำบุญเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดโดย...โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิ
80 ซ.แสงจันทร์-รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 02-769-2000

HOTLINE
โทร. 095-558-1556 / สอบถามการสมัคร Online
โทร. 089-603-6606 / สอบถามทั่วไป
-------------------------------
รวบรวมข้อมูลโดย #วิ่งไหนดี
www.wingnaidee.com
www.facebook.com/wingnaidee
www.instagram.com/wingnaidee

▼ Show More Information

สวนสาธารณะ, 10330
Suan Lumphini
05 December , Tuesday 05:30

More Events Nearby

 23 June , Saturday
 Thunder Dome, Muang Thong Thani, Amphoe Pak Kret
 24 June , Sunday
 Lumphini Park, Bangkok
 15 July , Sunday
 สวนหลวง ร.9, Bangkok
 15 July , Sunday
 Lumphini Park, Bangkok
 07 July , Saturday
 Rama VIII Bridge, Bangkok
 28 June , Thursday
 BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา, Bangkok
 29 June , Friday
 ดาดฟ้า Dadfa, Bangkok
 24 June , Sunday
 National Stadium (Thailand), Bangkok
 15 July , Sunday
 สวนหลวง ร.9, Bangkok
 01 July , Sunday
 ดอยหลวงพะเยา,
 15 July , Sunday
 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Bangkok
 12 July , Thursday
 ASIA Centre, Bangkok
 13 July , Friday
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, Bangkok
 01 July , Sunday
 CentralPlaza WestGate, Bang Yai
 07 July , Saturday
 Bangkok, Thailand, กรุงเทพมหานคร
 23 June , Saturday
 แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ - สนามเป้า, Bangkok
 18 July , Wednesday
 Thailand Karate Federation, Bangkok
 08 July , Sunday
 เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว, Bangkok
 07 July , Saturday
 เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว, Bangkok
 08 July , Sunday
 หาดเตยงาม อ.สัตหีบ, บางกอกใหญ่
 08 July , Sunday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 07 July , Saturday
 ทริปเดินป่า น้อยหลงทาง, Nonthaburi
 30 June , Saturday
 Assumption University of Thailand, Samuthprakarn Thailand
 05 July , Thursday
 CentralPlaza WestGate, Bang Yai
 07 July , Saturday
 เขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี, Kang Krachan Dam, Phetchaburi,, Bangkok
 23 June , Saturday
 NIDA Thailand, Bangkok
 05 July , Thursday
 NIDA ห้องประชุมจีระ บุญมาก, Bangkok
 09 July , Monday
 Mahidol University Salaya Campus,
 30 June , Saturday
 SO Sofitel Bangkok, Bangkok
 05 July , Thursday
 IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, Amphoe Pak Kret
 30 June , Saturday
 Oppose Gravity, Bangkok
 10 July , Tuesday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 10 July , Tuesday
 Bangkok, Thailand, Bangkok