วิ่ง : Run for Bangban

ชวนกันมาวิ่งตามหา "นกกระเต็นปักหลัก" (Pied Kingfisher) ณ ทุ่งบางบาล

8 ตุลาคม 60

ซูปเปอร์ มินิมาราธอน 12 กิโลเมตร
ชาย : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60-69 ปี / 70 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป
รางวัลอันดับ

1-7 ทุกรุ่น

ฟันรัน 6 กิโลเมตร
ชาย : อายุไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-29 ปี / 30-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-29 ปี / 30-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป
รางวัลอันดับ 1-5 ทุกรุ่น

299 บาท ทุกระยะ (เสื้อ+เหรียญ)

รายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

▼ Show More Information

adress is not specified
08 October , Sunday 05:00

More Events Nearby

 29 May , Tuesday
 อยุธยา-Ayutthaya Station, Ayuthya