Ruch i zabawa w pracy z dziećmi - warsztaty kinezjologiczne

Zapraszamy na warsztaty kinezjologiczne:

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ - ruch i zabawa w pracy z dziećmi

Termin i miejsce realizacji kursu:
09.06.2018 - Olsztyn - godz. 11:00 - 17:00

Koszt warsztatów: 180 zł

Adresaci:
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkolnictwa

publicznego i specjalnego. trenerzy, terapeuci i instruktorzy zajęć grupowych

Ramowy program warsztatów:
1. Omówienie znaczenia ruchu w procesie uczenia się. Zabawy na wyczucie własnego ciała i lateralności.
2. Wyjaśnienie pojęcia stanu niskiego i wysokiego biegu w procesie uczenia się.
3. Zabawy i tańce w kręgu.
4.Zabawy wprowadzające rytmiczny ruch.
5.Zabawy relaksacyjne – propozycje technik relaksacyjnych.
6.Kinezjologia Edukacyjna – sposób na wprowadzenie codziennej porcji ruchu w pracy z dziećmi.
7.Nauka ćwiczeń rytmizujących Gimnastyki Mózgu – propozycja zabawowa.
8.Wprowadzenie podstawowych ćwiczeń Gimnastyki Mózgu usprawniających percepcję wzrokową i słuchową.
9. Propozycje zabaw integrujących pracę mózgu w trzech wymiarach.
10. Zabawy usprawniające koncentrację uwagi i reakcje na sygnał dźwiękowy.

Uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenie z Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

Zapisy i informacje:
Centrum Szkoleń EDUCO
tel. 667 360 005
biuro@educo.zgora.pl
www.educo.zgora.pl

▼ Show More Information

, 10-001 to 11–041
Olsztyn
09 June , Saturday 11:00

More Events Nearby

 22 February , Friday
 Hala Urania, Olsztyn