PREDAVANJE 'BRIGA O TLU' [RIJEKA, 14.1.2016.]

Tlo je medij života i temelj poljoprivrede – ono je izvor kalorija, ugljikohidrata, bjelančevina, ulja, lijekova, energije i vlakana. Tlo je osnovni resurs primarnih djelatnosti. Stoga se poljoprivreda nalazi u samoj srži gotovo svih današnjih društveno-ekonomskih i ekoloških problema – bilo kao izvor

ili kao moguće rješenje tih problema, a kako uzgajamo, kupujemo i jedemo hranu direktno se odražava na zdravlje planeta koji nastanjujemo. Plodnost tla izravno je povezana s kvalitetom i količinom hrane, te posljedično sa zdravljem, ne samo ljudi, već i cijelog ekosustava.


Možemo li regenerirati tlo jedući bolju hranu? Možemo li brigom o tlu postaviti temelje zdrave kulture i ekonomije? Možemo li izgradnjom plodnosti tla povećati prinose, učinkovitije koristiti energiju te pritom smanjiti financijska ulaganja u poljoprivredne sustave? Na koje sve načine možemo podržati funkcije zdravog tla i doprinijeti porastu usluga ekosustava? Kako se nositi s emisijama stakleničkih plinova i sve učestalijim vremenskim ekstremima? Gdje možemo pohraniti višak atmosferskog ugljika? Možemo li kroz brigu o tlu ostvariti skladan odnos između minerala, biljaka, životinja i ljudi? Mogu li mikroorganizmi u tlu obaviti taj posao?

▼ Show More Information

Mjesni Odbor Sv. Nikola, Zametska 6, Rijeka
adress is not specified
14 January , Thursday 19:00