Öppet möte med Södermalms stadsdelsnämnd

Välkommen på öppet möte med Södermalms stadsdelsnämnd!

Adress: Medborgarplatsen 25, plan 8. Det är skyltat vid entrén. Högtalaranläggning och hörslinga finns.

Mötet startar klockan 18.00 med en öppen del där du kan ställa frågor till politikerna om nämndens verksamhet. Du är också välkommen att närvara

som åhörare under den formella delen av sammanträdet.

Nämndhandlingar med föredragningslista och handlingar i de ärenden som står på dagordningen publiceras inför sammanträdet på http://edokmeetings.stockholm.se/

STADSDELSNÄMNDEN
Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala verksamheten för dig som bor i Södermalms stadsdelsområde (Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad).

Några av de frågor stadsdelsnämnden ansvarar för är förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker), socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning och fritids- och kulturverksamhet.

Nämnden sammanträder en gång i månaden, utom på sommaren.

▼ Show More Information

Medborgarplatsen 25
Stockholm
22 November , Thursday 18:00

More Events Nearby

 18 December , Tuesday
 Fryshuset Klubben/ Arenan, Stockholm
 21 December , Friday
 Kägelbanan, Stockholm
 31 December , Monday
 EPIC Studios - Stockholm, Stockholm