Podporuji projekt Salamandra

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), jedno z nejcharismatičtějších zvířat naší přírody, patří mezi vzácné, zákonem chráněné v kategorii silně ohrožené druhy. Tak jako všichni obojživelníci i mlok vyžaduje čisté prostředí. Důležitá je zejména vysoká kvalita vody, která je nezbytná pro vývoj jeho larev.

Degradace přirozeného prostředí, jakož i plíseň rodu Batrachochytrium však v posledních letech vedly k rapidnímu celosvětovému snižování stavu obojživelníků. Ačkoli byla uvedená plíseň původně nemocí pouze žab, mutace tohoto patogenu měla a má za následek též ohrožení mloka. Druh plísně byl popsán v roce 2013 jako B. salamandrivorans. Obrázek, jak je tato nemoc nebezpečná, si můžeme udělat na příkladu Holandska, kde během pěti let mloci prakticky vyhynuli. V loňském roce naše organizace Krásná žába uskutečnila herpetologický průzkum v oblasti Praha - západ. Díky němu jsme mohli potvrdit výskyt mloka skvrnitého na několika lokalitách. Jednou z lokalit s poměrně silným výskytem je izolovaná lokalita menší strže, kterou protéká potůček. Pokud je nám známo, plíseň B. salamandrivorans nebyla na území ČR dosud hlášena. V případě, že by se tento patogen na naše území dostal, budou izolované lokality hrát stěžejní úlohu. Z tohoto důvodu naše organizace usiluje o administrativní ochranu této lokality. To je pochopitelně možné až po kvalitním herpetologickém monitoringu. Co k tomu potřebujeme? Především čas, abychom mohli porovnávat sezónní změny, a finanční prostředky, které nám umožní nejen pravidelné návštěvy lokalit, ale též pořízení potřebného vybavení (mj. přístrojů na rozbor vody). V této souvislosti Vás žádáme o jakoukoli finanční podporu. Mlok skrvnitý si naši pomoc zaslouží!

Děkujeme.

transparentní účet: Fio banka 2500755660/2010
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500755660

▼ Show More Information

transparentní účet: Fio banka 2500755660/2010
adress is not specified
30 December , Friday 00:00