Pirmos medicininės pagalbos teikimo kursas - II pakopa Vilnius

Bendradarbiaudami su Lietuvos paramedikų asociaciją tesiame darbus ir organizuojame Pirmos medicininės pagalbos kursus. Šį kartą siūlome II pakopą. Ji galima tik dalyviams baigusiems pas mus pirmos pakopos kursus. Kursų pradžios datas skelbsime tinklapyje ir LKA KK forume.
Dalyviai išklausę kursą ir

įvykdę žinių patikrinimo testą gauna:
- LKA KK ir LPA baigimo pažymėjimą
- Dalyviams "Pirmosios pagalbos atmintinę", kurios licenciją galite įsigyti metams laiko su specialią kainą ir peržiūrėti atmintinę internetu per kompiuterį ar telefoną neribotą kiekį.
Registracija: http://www.lkakeliautojai.lt/pirmos-pagalbos-suteikimo-kursas-keliautojams-5
Klausimai, atsakymai, pasiteiravimai: http://forum.lkakeliautojai.lt/viewtopic.php?f=43&t=2227&p=25690#p25690
#pirmospagalbossuteikimas
#pirmospagalboskursai

▼ Show More Information

Žalgirio g. 90 Untold restoranas
adress is not specified
09 June , Saturday 09:00