Patchlab Digital Art Festival 2017

Patchlab Festival po raz szósty podejmuje wyzwanie odkrycia i prezentacji zmian, jakie towarzyszą współczesnej sztuce cyfrowej tworzonej na pograniczu sztuki, nauki, nowych technologii i kreatywnego programowania. Otwieramy się na kolejny potencjał kreacyjny nowych mediów, technologii, programowania.


Nowe pokolenie artystów działających w dziedzinie mediów elektronicznych szuka innowacyjnych rozwiązań w miejsce wizji romantycznego artysty i tradycyjnych środków przekazu. Podążamy ich śladem...

Jak zwykle stawiamy w centrum człowieka i przez pryzmat prezentowanych prac bacznie obserwujemy jak koreluje on we współczesnym świecie z możliwościami, jakie daje współczesna technologia. Co staje się jego sojusznikiem, a co może być zagrożeniem?

Tegoroczna edycja poświęcona sztuce danych i sztucznej inteligencji (AI), czyli twórczości opartej o niecodzienny materiał – potężne zasoby danych, które mają coraz większy wpływ na społeczeństwo i nasze życie. W dążeniu do efektywności ekonomicznej, dane to pieniądz, dane to moc, dane to w końcu wszystko, co nas otacza. Pozostawiamy ślad i historię w urządzeniach cyfrowych, a inteligentne systemy robią to automatycznie bez naszej zgody.
Wraz z rosnącą liczbą i rolą danych, pojawiły się nowe możliwości rozwoju sztucznej inteligencji - zupełnie nowego poziomu bytu, niosącego zarówno mnóstwo nadziei, jak i obaw.
Dzięki cyfrowym narzędziom dane stały się budulcem wyszukanych form artystycznych i podstawą do etycznych rozważań. Pokazywane w tym roku prace będą twórczym komentarzem zarówno do ich kreatywnego wykorzystania jak i niebezpieczeństwa, jakie niesie ich wykorzystanie jako narzędzia kontroli.

Prace tegorocznej edycji będą prezentowane w Małopolski Ogród Sztuki i w Galeria Bunkier Sztuki. 14 instalacji, 6 performance’ów, 3 warsztaty, spotkania i prezentacje z udziałem 34 artystów mediów elektronicznych z Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Francji, Turcji, Grecji, Cypru, Włoch, Belgii, Danii, Portugalii, Iranu, Hongkongu, Japonii i Tajwanu.

Kulminacją festiwalu będzie noc na Szpitalna 1 z Anthony Rotherem - legendą niemieckiej sceny techno w roli głównej! Anthony Rother | Patchlab Festival & Szpitalna1

Pełny program znajdziecie na stronie: patchlab.pl
___
It is the 6th time that Patchlab Festival takes up the challenge of discovering and presenting those changes which are an inevitable part of modern digital art created across the fields of art, science, new technology and creative coding. We open your minds to the new wave of creational potential of new media, new technology and coding.
A new generation of electronic media artists is looking for innovative means to replace the vision of romantic artist and traditional ways of expression. We follow in their footsteps…
As usual, we place people in the centre and, taking into account displayed pieces, we observe how they correlate with the opportunities provided by modern technology in today’s world. What becomes an ally and what can become a threat?

This year’s edition is dedicated to data art and artificial intelligence (AI), designs using extraordinary material - big data bases, which have an increasing impact on our life and the whole society. In pursue of economic effectiveness, data means money, data means power and last but not least, data means everything that surrounds us. We leave traces and history on digital devices, while intelligent systems do it automatically without our permission.

Together with the growing amount and role of data, there are now new possibilities to advance artificial intelligence – a whole new level of being, which brings a lot of hope, but also fear.
Thanks to digital tools, data has become a construction material for sophisticated art forms and a basis for philosophical reflection. The works displayed at this year’s edition will pose as artistic commentary on creative use of data, but also on the danger of using data as a tool adapted for controlling.

The exhibition will take place in Małopolski Ogród Sztuki and in Galeria Bunkier Sztuki. The festival will comprise 14 installations, 6 performances, 3 workshops, meetings and presentations with 34 electronic media artists from Poland, Germany, Austria, France, Greece, Cyprus, Italy, Turkey, Belgium, Denmark, Iran, Hongkong, Japan and Taiwan.

The festival culmination will take place during the night at Szpitalna 1 with Anthony Rother - the legend of German techno music as the main star! Anthony Rother | Patchlab Festival & Szpitalna1
Stay tuned -more details to come!

For full program follow: patchlab.pl

P R O G R A M

W Y S T A W A | 24-29.10
wernisaż 24.10, 19:00
Linear performance, Lien-cheng Wang [TW]
Multiverse performance, Boris Chimp 504 [PT]
Unstable Routine Live [PL]

Reading Plan | Lien-cheng Wang [TW]
Radiance Space | XCEED [HK]
Tracing Information Society – A Timeline | Technopolitics [AT]
Predictive Art Bot | Nikolas Maigret [FR], Maria Roszkowska [PL]
Pretext | Jerry Galle [BE]
Triolog | Jerry Galle [BE]
Emotional Mirror | @random quark [UK/GR]
Dollar Post | @Wu I-Yeh [TW]
Sandbox | @Hsien- Yu Cheng [TW]
Data Selfie | @Hang Do Thi Duc [JP/DE]
Stellar | Francesco Fabris [IT]
bias | APNOA [DE/AT]
Lima | Ali Phi [IR]

P R O J E K T S P E C J A L N Y | 26.10. | czwartek | 20:00
TBA

W A R S Z T A T Y | rejestracja: medialab@patchlab.pl
25.10 | 16:00-19:00
Graj w PureData – warsztaty programowania i interakcji dla młodzieży - prow. Popesz Csaba Láng, Elektro Moon Vision w/Code Week PL, Fundacja CoderDojo Polska, T-Mobile

26.10 | 13:30-15:00
The Timeline – praca z danymi i ich wizualizacja, w/Technopolitics + warsztaty akademickie we współpracy z Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

28.10 | 17:00-20:00
(Nie)bezpieczne dane w sieci. Jak tracimy kontrolę nad naszymi cyfrowymi śladami? - prow. Kamil Śliwowski, Centrum Cyfrowe

A V N O C | 27.10 | piątek | 20:00
XCEED, Radiance Space! Live [HK]
generative nights, Lola and Yukao Meet [DK/FR]
False Awakenings, Pandelis Diamantides, [CY]
Vintage Memoir, Ari Dykier [PL]
/bilety 10/15 zł Going./

Anthony Rother | Patchlab Festival & Szpitalna1 | 28.10 | sobota | 22:00
/bilety 20/25 zł Going./


KLUB FESTIWALOWY | 24-29.10
Artists Flash Talks, av performance, DJ sety
Pauza In Garden

Szczegółowy program: patchlab.pl

▼ Show More Information

Rajska 12, 31-124
Kraków
24 October , Tuesday 19:00

More Events Nearby

 01 March , Thursday
 Face and Body Institute, Kraków
 05 March , Monday
 Kraków, Poland, Kraków
 24 February , Saturday
 Klub Studio, Kraków
 15 March , Thursday
 Prozak 2.0, Kraków
 11 March , Sunday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 28 February , Wednesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 04 March , Sunday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 15 March , Thursday
 Kino Pod Baranami, Kraków
 25 February , Sunday
 Plac Wolnica-Kraków, Kraków
 10 March , Saturday
 Klub Studio, Kraków
 11 March , Sunday
 ICE Kraków Congress Centre, Kraków
 02 March , Friday
 Klub Studio, Kraków
 08 March , Thursday
 Krakdent Międzynarodowe Targi Stomatologiczne, Kraków
 03 March , Saturday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 10 March , Saturday
 Best Western Efekt Express Kraków Hotel, Kraków
 10 March , Saturday
 Skład Długa, Kraków
 09 March , Friday
 Zet Pe Te, Kraków
 10 March , Saturday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 09 March , Friday
 ToTu Klub, Kraków
 18 March , Sunday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 15 March , Thursday
 Zet Pe Te, Kraków
 17 March , Saturday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 03 March , Saturday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 24 February , Saturday
 Klub Alchemia, Kraków
 10 March , Saturday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 20 March , Tuesday
 Klub Studio, Kraków
 12 March , Monday
 Pauza In Garden, Kraków
 13 March , Tuesday
 RevoltCustoms, Kraków
 01 March , Thursday
 Prozak 2.0, Kraków
 28 February , Wednesday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 27 February , Tuesday
 Wyższa Szkoła Europejska, Kraków
 17 March , Saturday
 Klub Studio, Kraków
 04 March , Sunday
 Stara Zajezdnia Kraków, Kraków
 02 March , Friday
 Poli, Kraków
 16 March , Friday
 Kraków, Poland, Kraków
 16 March , Friday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków