Ordinær Generalforsamling i DSU Horsens

Kære medlem.
Så blev det tid igen, og vi ser meget frem til at se lige præcis dig til en skøn aften.

Ordinær generalforsamling DSU Horsens 5/2 2016

1.1. Velkomst. Tilstedeværende:
1.2. Valg af dirigent -
1.3. Valg af referent - 1.4. Godkendelse af dagsorden -
1.5. Valg af to stemmetællere

2.

Godkendelse af formandens beretning

3. Godkendelse af regnskabet

4.1. Valg af formand:
4.2. Valg af næstformand:
4.3. Valg af kasserer:
4.4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
4.5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
4.6. Valg af 2 kritiske revisorer:
4.7. Valg af 2 revisorsuppleanter:
4.8 valg af kongresdelegerede i prioriteret rækkefølge
5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, DSU Horsens

▼ Show More Information

Borgmestervej 1, 8700
Horsens
05 February , Friday 18:00

More Events Nearby