Ordets makt och en arena att agera på

Välkommen till en heldagskonferens där du får ta del av hur vi arbetar läs-, litteratur och kulturfrämjande. I programmet finns bland annat forskare och kulturarbetare som på olika sätt lyfter aspekter av läsning, språk och skapande. Du får också ett eget exemplar av vår nyutkomna bok ”Läsa för integration

– en metodhandbok” som beskriver vår metod och arbetssätt.

Läsa för integration är en öppen läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna. Vår läsfrämjande metod är skapad för en läsovan målgrupp och barn med hybrida identiteter och flerspråkighet. Metoden fungerar tack vare för att vi håller trösklarna låga och lägger stor vikt vid medskapande och representation av deltagarna.

Konferensen riktar sig till dig som är pedagog, bibliotekarie, verksam i idéburen sektor, politiker och tjänstemän från offentlig sektor och/eller på andra sätt arbetar med folkbildning, demokrati, delaktighet, integration och barns rätt till meningsfull fritid.

Anmälan sker genom att maila info@lasaforintegration.se, ange namn, telefonnummer, e-post och organisation. Uppge också om du behöver specialkost och/eller andra tillgänglighetsmedel. Betalning sker genom att sätta in 325 kr på bankgiro 5267-2938. Ange ditt namn vid betalning.
I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och boken ”Läsa för integration – en metodhandbok”.

Sista dag för anmälan är 9 maj.

Se hela programmet här:
http://lasaforintegration.se/programkonferens.PDF

▼ Show More Information

Storgatan 33, 15136
Södertälje
23 May , Wednesday 08:30

More Events Nearby

 06 June , Wednesday
 Vintervikens Trädgård, Stockholm
 16 June , Saturday
 Lida Friluftsgård, Tullinge
 22 June , Friday
 Skå Festplats, Skå
 02 June , Saturday
 Southern Streeters, Södertälje
 02 June , Saturday
 Stockholm, Sweden, Stockholm
 17 June , Sunday
 Lida Friluftsgård, Tullinge
 02 June , Saturday
 Huddinge, Sweden, Huddinge
 02 June , Saturday
 Mariefred, Sweden, Mariefred
 02 June , Saturday
 Hikari Aikidoklubb, Vällingby
 26 May , Saturday
 Huddinge Ridklubb, Haninge
 24 May , Thursday
 Rinkeby Centrum, Stockholm
 25 May , Friday
 Huddinge Jazz & Blues Festival, Huddinge
 27 May , Sunday
 ABF Huddinge, Huddinge
 16 June , Saturday
 Naz-Restaurang, Vällingby
 02 June , Saturday
 Stockholm, Sweden, Stockholm
 03 June , Sunday
 Nykvarns Bågskytteklubb, Nykvarn
 26 May , Saturday
 Högdalen Centrum, Högdalen
 10 June , Sunday
 Ekobygg - Natural Building, Hölö
 08 June , Friday
 Slottspaviljongen, Mariefred
 31 May , Thursday
 Marika Smith, Modist, Stockholm
 07 June , Thursday
 Ekobygg - Natural Building, Hölö
 31 May , Thursday
 Gnesta bibliotek, Gnesta
 19 June , Tuesday
 Huddinge, Sweden, Huddinge
 02 June , Saturday
 Mångkulturellt centrum i Fittja, Fittja
 11 June , Monday
 Vintervikshallen, Stockholm
 02 June , Saturday
 Yoga By, Skå
 27 May , Sunday
 Apexea, Vällingby
 11 June , Monday
 Hässelby IP, Hässelby
 24 May , Thursday
 Västerorts Yoga & Rehab Center, Vällingby
 24 May , Thursday
 Spånga Folkan, Spånga
 13 June , Wednesday
 Stall 12-an,