Ordets makt och en arena att agera på

Välkommen till en heldagskonferens där du får ta del av hur vi arbetar läs-, litteratur och kulturfrämjande. I programmet finns bland annat forskare och kulturarbetare som på olika sätt lyfter aspekter av läsning, språk och skapande. Du får också ett eget exemplar av vår nyutkomna bok ”Läsa för integration

– en metodhandbok” som beskriver vår metod och arbetssätt.

Läsa för integration är en öppen läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna. Vår läsfrämjande metod är skapad för en läsovan målgrupp och barn med hybrida identiteter och flerspråkighet. Metoden fungerar tack vare för att vi håller trösklarna låga och lägger stor vikt vid medskapande och representation av deltagarna.

Konferensen riktar sig till dig som är pedagog, bibliotekarie, verksam i idéburen sektor, politiker och tjänstemän från offentlig sektor och/eller på andra sätt arbetar med folkbildning, demokrati, delaktighet, integration och barns rätt till meningsfull fritid.

Anmälan sker genom att maila info@lasaforintegration.se, ange namn, telefonnummer, e-post och organisation. Uppge också om du behöver specialkost och/eller andra tillgänglighetsmedel. Betalning sker genom att sätta in 325 kr på bankgiro 5267-2938. Ange ditt namn vid betalning.
I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och boken ”Läsa för integration – en metodhandbok”.

Sista dag för anmälan är 9 maj.

Se hela programmet här:
http://lasaforintegration.se/programkonferens.PDF

▼ Show More Information

Storgatan 33, 15136
Södertälje
23 May , Wednesday 08:30

More Events Nearby

 08 February , Friday
 Ask Mr. Nilsson AB, Spånga